Wim Bosch Koninklijk onderscheiden

Wim Bosch werd benoemd tot riddel in de Orde van Oranje-Nassau. Zijn vrouw werd benoemd tot lid van Oranje-Nassau.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 3, juli 2013

Op 26 april jl. heeft burgemeester Spruit twaalf onderscheidingen mogen uitreiken. Het was de laatste keer dat Hare Majesteit Konin­gin Beatrix bij de Algemene Gelegenheid 2013, zoals de Lintjesregen officieel heet, een ware regen van lintjes op ons land en zijn vele verdien­stelijke burgers liet neerdalen. Onze voorzitter, Wim Bosch, was een van die verdienstelijke bur­gers. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bijzonder was dat ook zijn vrouw, Rina, werd onderscheiden. Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vereniging Oud Lisse zette beide ge­decoreerden in de bloemetjes. Volgend jaar zullen de onderscheidingen uit naam van Koning Willem Alexander uitgereikt worden.