Zienswijze bestemmingsplan de Zon: Kanaalstraat 33 en Van der Veldstraat 2

Onder andere de VOL heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan De Zon. De bebouwing er om heen is te massaal. Er wordt geen rekening gehouden met het monumentale pand. Er is geen rekening gehouden met de nieuwe monumentenwet (MoMo), die op 1 januari 2012 is ingegaan. Deze wet gaat meer uit van de omgeving dan van het object.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 4, oktober 2013

Een groot aantal omwonenden en ook de Ver. Oud Lisse hebben zienswijzen ingediend op het van 18 april tot 18 juli 2013 ter inzage gelegen ontwerpbestemmingsplan “De Zon”, betreffende de renovatie van het monumentale pand “De Zon” (Kanaalstraat 33) en de nieuwbouw ernaast op van der Veldstraat 2 en 2a. In totaal zijn 8 zienswijzen ingediend. Veel inwoners waren ontevreden over de gevolgde procedure en vonden dat er te hoog en te diep gebouwd werd waarbij geen rekening werd gehouden met de omliggende woningen. Verder vonden velen en ook de Ver. Oud Lisse dat er niet of weinig rekening gehouden is met het monumentale pand “De Zon”, waar een enorm hoge lift schacht (13 meter hoog) tegen aan wordt gebouwd.

De Ver. Oud Lisse gaf o.a. in haar zienswijze aan dat de nieuwe MoMo wet (Modernisering Monumentenzorg) die op l januari 2012 ingegaan is, niet voldoende is geïntrigeerd c.q. geïmplementeerd in de gemeentelijke plannen, zoals we ook in onze vorige zienswijze op het nieuwe bestemmingsplan Centrum 2011 aangaven. Zoals de Ver. Oud Lisse in dec 2012 in haar vorige zienswijze al aangaf wil de rijksoverheid dat er in de monumentenzorg niet alleen oog is voor het monument zelf, (dus niet alleen maar object gericht), maar ook voor de omgeving ervan: het zogenaamde gebiedsgerichte erfgoedbeleid. Daarom dient binnen het gebiedsgerichte erfgoedbeleid vanaf l januari 2012 standaard rekening gehouden te worden met het aanwezige cultureel erfgoed van de omgeving. Uitgangspunt van de nieuwe wet Modernisering Monumentenzorg is een verschuiving van object- naar gebiedsgerichte bescherming van de omgeving. Juist voor het nu voorliggende postzegelbestemmingsplan “De Zon”, gelegen in het historische Centrum van Lisse, is deze nieuwe wet Modernisering Monumentenzorg uiterst relevant.

De gemeente heeft tijdens het halfjaarlijkse overleg met de Ver. Oud Lisse en de AWN (Archeol. Werkgemeenschap Ned) op 5 september 2013 positief op ons commentaar gereageerd. Wordt vervolgd!