Zienswijze VOL bestemmingsplan Centrum geaccepteerd

De VOL heeft in 2012 een zienswijze gegeven over het bestemmingsplan Centrum. Veel van onze opmerkingen zijn in het plan verwerkt. Het belangrijkste punt echter niet. Dat is het aangeven van welke monumenten er in het plan staan. Dit is volgens de nieuwe wet MoMo (wet modernisering monumentenzorg) verplicht.

Nieuwsflits

NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 2, april 2013

Zoals in ons vorige nieuwsblad van januari 2013 is aangegeven, hebben wij in 2012 onze zienswijze gegeven op het bestem­mingsplan Centrum en zijn er veel van onze opmerkingen door de Gemeente Lisse verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan van ons historische centrum.

Echter ons belangrijkste punt, het aanduiden welke monumenten zich bevinden in het bestemmingsplan Centrum, zoals de per l januari 2012 ingegane nieuwe wet MoMo (Modernisering Monumenten­zorg) vereist, was na behandeling in het College en de Raad op 29 november helaas niet gehonoreerd.

Men had gewoon een verzamellijst van alle Rijks- en Gemeente mo­numenten van heel Lisse toegevoegd aan het bestemmingsplan. Dat is in strijd met de nieuwe MoMo wet waarin staat dat naast Archeo­logie ook Cultuurhistorie i.c. monumenten in bestemmingsplannen geïntegreerd moeten worden, (liefst aanduiden op de plankaart, maar dat is helaas niet verplicht).

In het overleg met de Gemeente Lisse op 28 februari 2013, erkende de gemeente ons bezwaar op dit punt m.b.t. het bestemmingsplan Centrum. Men wil nu in de Monumentenlijst van Lisse, die aan het nieuwe bestemmingsplan Centrum was toegevoegd, aangegeven in welk bestemmingsplan deze zich bevinden.