Zwarte Tulp Prijs voor Havendwarsstraat 4

De Zwarte Tulp Prijs was voor ons verenigingsgebouw De Vergulde Zwaan vanwege het onderhoud en herbestemming.

Nieuwsflitsen

Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 1 Winter 2018

Onder grote belangstelling werd op vrijdag 8 december voor de vijftiende keer de Zwarte Tulp Prijs uitgereikt door het Cultuur Historisch Genootschap (CHG). Deze is bestemd voor instanties en particulieren die zich hebben ingezet voor het behoud van een historische bollenschuur. De prijs ging voor 2017 naar Lisse Centrum Beheer BV van Joop en Corrie Zwetsloot voor het behoud en herbestemming van de bollenschuur aan de 1e Havendwarsstraat 4, beter bekend als “De Vergulde Zwaan”. Dit is wel bijzonder want, het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG), organisator van de Zwarte Tulp Prijs, heeft namelijk zelf een eigen onderkomen in deze voormalige bollenschuur ”De Vergulde Zwaan”.

Adri de Roon overhandigt de Zwarte Tulp Prijs 2017 aan Corrie en Joop Zwetsloot voor het behoud van “De Vergulde Zwaan”

Deze bollenschuur uit 1923 heeft gediend voor verschillende bloembollenbedrijven en is daarna door Hobaho gebruikt voor haar drukkerij en kantoor. Sinds 2007 stellen de eigenaren van het gebouw, Joop en Harry Zwetsloot, na Harry’s overlijden vertegenwoordigd door zijn weduwe Corrie het pand beschikbaar aan verschillende lokale en regionale organisaties als Vereniging ‘Oud Lisse’, de Harddraverij vereniging, Vereniging EHBO Lisse, het CHG en nog wat activiteiten van andere belanghebbenden. “Het is daarmee met recht een multifunctioneel centrum geworden en heeft niet alleen een tweede, maar ook een derde leven gekregen”, aldus de voorzitter van het CHG Piet Goemans. Wethouder De Roon stipte nog even het bijzondere feit aan dat de prijsuitreiking van de regionale verkiezing voor de derde keer in Lisse plaatsvond. Tevens roemde hij de speciale herbestemming van het pand dat ooit ‘gewoon’ een bollenschuur was, maar nu beschikbaar is voor veel organisaties. “Hiervoor kan niet genoeg waardering worden uitgesproken”, aldus de wethouder.