Molen vijftig jaar op Keukenhof

De molen op Keukenhof is 50 jaar. Het is sinds 2004 een rijksmonument. Het is in 1892 gebouwd in Groningen. In 1957 in het geheel ontmanteld en op keukenhof weer opgebouwd.

De Vergulde Zwaan

De Vergulde Zwaan geopend

Op zaterdag 10 maart is in de 1e Havendwarsstraat nr 4 in Lisse het ‘Centrum voor cultuurhistorie Duin- en Bollenstreek’ officieel in gebruik gesteld.

Boek over Monumentale bollenschuren

Vijftig eigenaren van waardevolle bollenschuren hebben van de projectgroep ‘Behoud en Herbestemming Bollenschuren’ een schildje ontvangen om op hun schuur te schroeven.

Archeologisch vondsten uit 13e eeuw bij Grachtweg 37

In 2005 is voor de nieuwbouw aan Grachtweg 37 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Een sloot, waarschijnlijk uit de 13e eeuw is gevonden. NIEUWSBLAD Jaargang 6 nummer 1, januari 2007 Nieuwsflitsen Grachtweg […]

Winkel Juliana op Kanaalstraat 44 kan worden gesloopt

Op de zaterdag nadat het besluit  van de voorzieningrechter van kracht was geworden is om 7.00 uur het pand deels gesloopt. De VOL heeft het bezwaarschrift ingetrokken. NIEUWSBLAD Jaargang 6 […]

Zilveren inktstel van de Arnoud

Het museum de Zwarte Tulp heeft een zilveren inktstel gekregen van Geert van Hardenbroek, een nazaat van de eigenaar van zandsteenfabriek Arnoud. Nieuwsflitsen NIEUWSBLAD Jaargang 5 nummer 4, oktober 2006 […]

Kanaalstraat 44 en de raad

De gemeenteraad besliste dat het pand van Kanaalstraat niet weer een gemeentelijk monument wordt. nieuwsflitsen NIEUWSBLAD Jaargang 5 nummer 4, oktober 2006 In de raadsvergadering van woensdag 20 september heeft […]

Kanaalstraat 44 Juliana

Voor Kanaalstraat 44, sigarenwinkel Juliana, is een redengevende omschrijving gemaakt om de winkel op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. De conclusie van deze omschrijving wordt gegeven. NIEUWSBLAD Jaargang 5 nummer […]