Vaandel “De Hanze”

Nieuwsflits NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 2, april 2011 De Vereniging Oud Lisse heeft een nieuw pronkstuk aan de verzameling toegevoegd. Voorzitter Wim Bosch nam in Voorhout uit handen van Broeder Dalmatius […]

Verzoek tot aanwijzing van Gemeentelijk monument van de oude Openbare Lagere School (OLS)

Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de OLS tot gemeentelijk monument. De VOL ondersteunt dit. Nieuwsflits Jaargang 10 nummer 2, april 2011 De Vereniging Oud Lisse heeft […]

Hoorzitting over de illegale sloop van de monumentale Bollenschuur op Grotenhof en de definitieve sloop van het Hofje van Six

In een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Bond Heemschut, CHG Duin- en Bollenstreek, Monumentencommissie, Gemeente Lisse en de VOL heeft de gemeente toegegeven fouten te hebben gemaakt m.b.t. communicatie en […]

Kleine Kroniek van Lisse in de zestiger jaren

Arie in ’t Veld  heeft een boek over Lisse uitgebracht. Het heet de kleine kroniek van Lisse in de zestiger jaren. Nieuwsflits NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 1, januari 2011 p donderdag […]

Uitspraak sloop Hofje van Six

De rechter heeft bepaald dat het Hofje van Six niet meer monumentaal is, vanwege de nieuwbouw van sigarenmagazijn Juliaantje, Kanaalstraat 44. Nieuwsflits NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 1, januari 2011 Sloop van […]

Overdracht station aan Keukenhof

Op 23 mei 2008 heeft de Stichting Kasteel Keukenhof het station gekocht. Per 1 januari 2011 heeft de VOL de onderhuur en de verplichting tot onderhoud over gedragen aan Keukenhof. […]

Sloop bollenschuur  op Grotenhof

De gemeente Lisse gaat niet strafrechtelijk handhaven tegen de sloop van de monumentale bollenschuur op Grotenhof. Dit ondanks de eerder door de VOL aangevoerde argumenten. Nieuwsflits NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 1, […]

Stichting Kasteel Keukenhof koopt het oude NS station

Op 23 mei 2008 heeft de Stichting Kasteel Keukenhof het station gekocht. Per 1 januari 2011 heeft de VOL de onderhuur en de verplichting tot onderhoud over te dragen aan keukenhof.