Lisse 825 jaar door een oorkonde uit 1198

Sporen van vroeger (LisserNieuws) 28 februari 2023 door Nico Groen  Lisse bestaat dit jaar op papier 825 jaar. Dit wordt groots gevierd in Lisse. In 1198 is de hele grafelijke […]

Lisse 825 jaar, maar Lux en Liusna al 300 jaar eerder genoemd 

Sporen van vroeger  (LisserNieuws)  14 februari 2023 door Nico Groen   Lisse viert dit jaar het feit dat op papier het dorp 825 jaar bestaat. Het wereldlijk erfgoed dat Willibrord en […]

VIERDAAGSE IN ONZE STREEK

Men was er al een tijd mee bezig maar nu gaat het er echt van komen, een heuse DUIN EN BOLLEN WANDELVIERDAAGSE kort gezegd en geschreven DB4DAAGSE of nog korter […]

Lisse 825 jaar, maar al eerder bewoning

Sporen van vroeger ( LisserNieuws)  31 januari 2023  door Nico Groen               Lisse viert dit jaar het feit dat op papier het dorp 825 […]

Frits Treffers penning 2022 voor villa ‘In de Bocht’

Sporen van vroeger  (LisserNieuws)                                                      […]

Beeldverhaal ‘De Grote Kerk’

Beeldverhaal De Grote Kerk

De Grote Kerk is de oudste kerk van Lisse en tevens één van de oudste gebouwen. De kerk is rond 1500 gebouwd. In dit beeldverhaal van ongeveer negentig foto’s ziet u de verschillende onderdelen: de toren, het schip, de zijbeuk, de glazen enz. De kerk was de opvolger van een laatmiddeleeuwse kapel die was gewijd aan Sint Servaas. Tijdens het beleg van Leiden (1573-1574) zijn het schip en het koor zwaar beschadigd geraakt. De kerk is gedurende de volgende eeuwen grotendeels hetzelfde gebleven, afgezien van enkele kleinere aanpassingen. In 1924 werd een zijbeuk aangebouwd, een opvallende wijziging van de vorm van het schip. De kerk staat waarschijnlijk aan de vooravond van een volgende interne verbouwing. De korte teksten bij de foto’s werpen licht op de geschiedenis. De Grote Kerk is al eeuwen een levend monument waar Lisse trots op mag zijn.

Verhalen van Hollands Buiten

De stichting Monument & Verhaal maakt vertellingen en films over erfgoed en monumenten. O.a. Dever en Keukenhof. Nieuwsflits Nieuwsblad 21 nummer 4, 2022 Het binnenduinlandschap van Zuid- en Noord-Holland is […]

Bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek

De provincie heet geld beschikbaar gesteld om de oost-west verbindingen naar de Bollenstreek te verbeteren. Een definitief besluit van de Provincie moet nog worden genomen. Nieuwsflits Nieuwsblad 21 nummer 4, […]