INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 1, januari 2002

 

Nieuwsflitsen Erepenning VOL voor Heereweg 357 De erepenning 2001 was voor de familie Gort, Heereweg 357. Het huis is tot een fraai monument gerestaureerd.
Nieuwsflitsen Herbouw Zemelpoldermolen De werkzaamheden aan de herbouw van de Zemelpoldermolen is begonnen. Er is voldoende draagvlak vanuit de Lissese bevolking.
Nieuwsflitsen Gemaal Ringdijk De eigenaar van het gemaal aan de Ringdijk in de Rooversbroekpolder wil het gebouw restaureren. Het gebouw is uit 1898.
Nieuwsflitsen Schilderij “De kegelaars”  van Jan Steen Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de VOL kreeg de burgemeester een fotoreproductie van het schilderij ‘De ketelaar’ van Jan Steen. Het schilderij hangt in de kamer van de burgemeester.
Nieuwsflitsen Kunstenaars Op de jubileumtentoonstelling bij het 10-jarig bestaan van de VOL waren van een 12-tal schilders uit Lisse een artistieke en kleurige reeks schilderijen van het oude Lisse te zien.
Nieuwsflitsen Conferentie ruimtelijke ordening Een conferentie ‘De cultuurhistorie van de Duin- en Bollenstreek in relatie tot keuzes opgebied van ruimtelijke ordening’ is gehouden op 31 oktober 2001. Het ging over uitbreiding van woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen en modernisering van de bollenteelt.
Nieuwsflitsen Monumentenboek De gemeente heeft aan de VOL gevraagd een wandelboek te maken met gemeentelijke en rijksmonumenten.
Nieuwsflitsen Panorama Tulip Land; Agathakerk Leo van der Ende, die met Panorama Tulip Land bezig is, gaat nu de Agathakerk schilderen.
Nieuwsflitsen Laatste stationschef De laatste stationschef van Lisse, Philippus Möller is overleden. Hij woonde 36 jaar boven het station.
Nieuwsflitsen Monumenten.nl Op monumenten.nl staat wat de gevolgen zijn als een pand een monument wordt, hoe je een pand moet restaureren en hoe je subsidie moet aanvragen.
Nieuwsflitsen Steunpunten Monumenten Er is een Provinciaal  Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie in het leven geroepen ter ondersteuning van gemeenten. Het steunpunt is gevestigd in het Erfgoedhuis in Leiden.
Nieuwsflitsen Agathakerk De Agathakerk heeft in 1992 een officieel verzoek bij de gemeente ingediend om het kerkgebouw op de monumentenlijst te plaatsen.
Nieuwsflitsen Arbeidshuisje: wevershuisjes in Leiden De stichting ‘Het Kleine Leidse Woonhuis’ ‘heeft een boekje uitgegeven over oude wevershuisjes in Leiden.
Nieuwsflitsen Tijdschrift Spiegel historiael Het tijdschrift ‘Spiegel historiael’ bevat historische documenten, interviews en recensies van boeken en tentoonstellingen.
Elzinga, I. Het glazenhuis aan de Heereweg 276 in plaats van Rozenheim Een interview  met eigenaar Hans van Zanten van het glazenhuis of het containerhuis, Heereweg 276. Het gebouw is van architect Wiel Arts. Hij won vele prijzen. Zijn werk staat in het tijdschrift ‘de Architect’ van november 1995. Het kostte weinig moeite een bouwvergunning te krijgen. Rozenheim en schuren waren volgens van Zanten een bouwval.
Veld, A. in ’t Schraalhans in de bollen Rond 1900 zijn de vakbonden in de bollenteelt opgericht. In 1906 zette de Lissese Bond Sint Gregorius jongelingenarbeid hoog op de actielijst.
Rouwhorst, T. Centrum van Lisse in ontwikkeling De gemeente heeft adviesbureau RBOI opdracht gegeven een visie te geven voor de ontwikkeling van het centrum van Lisse. De VOL is nauw betrokken geweest bij de eerste fases. De inventarisatiefase is nu achter de rug.
Maes, I. Het masterplan voor ’t Huys Dever De Stichting vrienden van Dever heeft een heldere visie op de vraag hoe in de komende 100 jaar de ruimtelijke ordening van de gronden, het water, de beplanting en de opstallenrond ’t huis Dever zich dienen te ontwikkelen.
Redactie Nieuw Laboratorium en nieuwe weg Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO), het vroegere Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (LBO), hoopt in het voorjaar van 2013 te beginnen met de nieuwbouw aan de nieuw aan te leggen weg.
Pex, R.J. Rembrandt en het bruggetje van Six Schilder Rembrandt van Rijn schilderde ‘Het bruggetje van Six’ over waarschijnlijk de Elsbroekervaart. Het torentje zou dan de Maartenskerk moeten zijn.
Pex, R.J. De geschiedenis van Wassergeest (1) Rob Pex maakt een boek over Wassergeest. Vooruitlopend maakt hij een samenvatting voor het nieuwsblad. In dit nummer wordt de periode 1660 tot 1804 besproken.
Smulders, H. Achterweg; bollenschuur wordt woning De verbouwing van een bollenschuur tot woning aan de Achterweg kan beginnen. Het is de oude schuur van Lefeber. Het uiterlijk van de schuur moet intact blijven .Eigenaar Leo van Schooten kan nu beginnen met de verbouw.
Pex, R.J. Verbod op schieten met roers, pistolen en schietgeweren in oudejaarsnacht In het jaar 1757 deden schout en schepenen van Lisse een verordening uitgaan betreffende het vieren van Oudjaar. Want er was de laatste keer met geweren en pistolen geschoten. De aanbrenger kreeg een derde van de boete.