INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 2, april 2002

Rouwhorst, T. Behoud van het dorpse karakter De  voorzitter schrijft in het voorwoord dat de VOL na de verkiezingen de constante factor in het uitvoerend gemeentelijk beleid is. We zijn onder andere betrokken bij de gemeentelijke monumentenlijst en de Centrumvisie.
Nieuwsflitsen Wonder der natuur Na het omploegen van de landerijen van Wassergeest kwam een half jaar later weer knikkende vogelmelk (Ornithogalum  sultans), een beschermd bolgewas, weer te voorschijn.
Nieuwsflitsen Markante lindeboom Heereweg 21 De oude lindeboom  op perceel Heereweg 21 mag niet weg. Hij krijgt een vergunning mits de boom op het perceel verplaatst wordt.
Nieuwsflitsen Bomen naast school Tweemaster Het schoolbestuur van de Tweemaster aan de Gerard Doorstraat wilde 2 grote bomen kappen. Na overleg is er maar één gekapt.
Nieuwsflitsen Reis door de tijd De internetsite www.reisdoordetijd.nl is geopend voor kinderen. Zij worden gelokt naar archeologische monumenten.
Nieuwsflitsen Prehistorische weg in Drenthe Een weg van 4500 jaar oud in Drenthe bestaat uit boomstammetjes door een moerassig veengebied.
Nieuwsflitsen Toerisme Bollenstreek uit de gratie Er komen steeds minder toeristen naar Lisse.
Nieuwsflitsen Aardbevingen in de Bollenstreek In de jaren 1832, 1850 en 1852 werden diverse aardschokken gevoeld. Waarschijnlijk als gevolg van het dempen van de Haarlemmermeer. Allerlei onderaardse waterkanalen moesten nu andere wegen zoeken, spoelden veenlagen uit en holten stortten in.
Elzinga, I. Lisse heeft weer een buitenplaats; Reigersbos In het Reigerbos, op de plaats waar vroeger het huis van de rentmeester van het buitengoed Wassergeest stond, is een schitterend landhuis verrezen.
Veld, A. in ’t Barbier: 5 cent Aan het begin van de twintigste eeuw gaf de Federatie van Bloemistwerklieden  Verenigingen een lijst uit, waarop stond wat een gezin  per week kon uitgeven. Het gangbare weekloon was 9-10 gulden.
Pex, R.J. De geschiedenis van Wassergeest (2) Deel 2 over Wassergeest behandelt de periode van 1804 tot 1900. De opbloei en neergang van het landgoed wordt besproken.
Linde, P. De mythe van de Witte Zwaan Naar aanleiding van Lisse 800 met de bouw van de Witte Zwaan filosofeert de schrijver over de geschiedenis van de Witte Zwaan. Er staat ook een gesprek met de laatste huurder van de Witte Zwaan vermeld
Pex, R.J. Hulkenberg; zoveel ging helaas verloren! Een interview met de 87-jarige Fons Hulkenberg. Hulkenberg begon zijn eerste onderzoek naar aanleiding van 500 jaar Agathakerk in 1960.