INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 1 nummer 3, juli 2002

Nieuwsflitsen Oproep CHG voor publicatie over 1800 De Stichting Historische  Genootschap Duin- en Bollenstreek bereidt een publicatie voor over het leven in de Bollenstreek rond 1800. Er is een oproep voor schrijvers.
Nieuwsflitsen Oproep CHG voor oproep oude verhalen De Stichting Historische  Genootschap Duin- en Bollenstreek wil de nog aanwezige kennis van de Bollenstreek  vast leggen. Men zoekt mensen, die verhalen te vertellen hebben.
Nieuwsflitsen S-bocht in de Schoolstraat vermijden De gemeente wil het Patronaatsgebouw ‘Welkom’ en de ‘Voorhof’ slopen om de Hobahostraat te verlengen naar het Raadhuisplein. De monumentencommissie en de VOL zijn tegen.
Nieuwsflitsen Nieuwe website www.lisse-actueel.nl Nieuws van Lisse is sinds kort snel en makkelijk te lezen op de website www.lisse.nl en www.lisse-actueel.nl.
Nieuwsflitsen Lindeboom Heereweg 21 verplant De gemeente verbond aan de bouwvergunning voor nieuwbouw voor van der Zwet op Heereweg 21 voorheen huize Bercosa de voorwaarde, dat de monumentale lindeboom verplaatst moet worden.
Nieuwsflitsen Lindebomen in Oegstgeest verwijderd In Oegstgeest zijn 12 monumentale lindes gekapt ten behoeve van een rotonde.
Nieuwsflitsen Historisch museum Z. Kennemerland tentoonstelling over tulpen In het Historisch Museum Zuid-Kennemerland is de tentoonstelling ‘Tulpen uit Haarlem – 400 jaar bloemenstad’ te zien.
Nieuwsflitsen Enquête over traditionele feesten Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft een enquête gehouden over het immaterieel Nederlands erfgoed.
Nieuwsflitsen Geschiedenis van Z. en N. Holland in 1500 pag. Er komt een serie van 3 delen in 4 banden over de geschiedenis van Holland van totaal 1500 pagina’s met 700 illustraties bij Uitgeverij Verloren.
Nieuwsflitsen Praktijkboek Instandhouding Monumenten Bij SDU Servicecentrum Uitgevers is Praktijkboek Instandhouding Monumenten verschenen.
Nieuwsflitsen Restauratie Grote Kerk De restauratie van de Grote Kerk is vertraagd door de vondst van meer graven dan verwacht onder de vloer.
Nieuwsflitsen De erepenning VOL voor Heereweg 304 De erepenning van VOL is in 2002 uitgereikt aan familie Jurgens, Heereweg 304, het oude politiebureau, vanwege de perfecte renovatie.
Veld, A. in ’t Het tweede leven van de Grachtbrug; een maquette De oorspronkelijke bouwtekeningen van de ophaalbrug over de Gracht naar de Schoolstraat was aanleiding voor Chris Balkenende om een maquette te maken van de brug en omgeving. Chris vertelt ook over het ontstaan van de brug en school de Akker.
Redactie Komt de Grachtbrug terug? Er zijn Lissers, die er van dromen, dat de Gracht weer wordt open gegraven en dat de ophaalbrug weer wordt herbouwd.
Pex, R.J. Problemen met bruggen in de 16e en 17e eeuw In Lisse zijn vanaf de 16de eeuw veel bruggen over zandsloten gemaakt in de Heereweg en de Achterweg. Besproken worden De Engelenbrug, De Staalbrug, de Jannetjesbrug, De brug over de Vennesloot in de Achterweg, De Zemelbrug, en de Lisserbrug.
Redactie Wanneer wordt een gebouw gemeentelijk- en/of rijksmonument? Wanneer komt een pand in aanmerking om op de lijst van Rijkst- dan wel Gemeentelijke monumenten geplaatst te worden met alle daaraan verbonden voor- en nadelen. Een korte schets.
Veld, A. in ’t Lisse toen: De bloemistknechts op de barricaden Rond 1900 werden de arbeiders in de Duin- en Bollenstreek steeds mondiger. De nieuwe arbeidsorganisatie Flora in Hillegom werd in 1900 opgericht. Zij hadden diverse eisen, maar men kwam niet overeen met de werkgevers.
Pex, R.J. De geschiedenis van Wassergeest (3) Het definitieve einde De periode van 1900 tot heden wordt beschreven. De bewoners van het Reigerbos passeren de revue. In 1965 werd een groot deel van het Reigerbos afgegraven.
Maes, I. Verleden en heden van de Zemelpoldermolen De geschiedenis van de molen wordt beschreven. Het oudste jaartal in de molen is 1743. Het is een wind schepradmolen met ijzeren bovenas en houten wieken. De Zemelpolder was 71 ha. In 1943 is de molen gekocht door de gemeente Lisse.
Veld, A. in ’t Agathakerk; paniek rond zwabberende potloodtoren De Agathakerk viert in 2003 het honderdjarig bestaan. De geschiedenis van de eerste jaren wordt beschreven.