Inhoud Nieuwsblad Jaargang 17 nummer 2 Lente 2018

 

Prince, E. Bestuurlijk zaken De toekomst van de Vergulde Zwaan wordt besproken. Aan de orde komen; taxatie, asbestsanering en financiële  ondersteuning. Veel digitaal archiefmateriaal wordt opgeslagen op de NAS, een soort intranet, benaderbaar voor de vrijwilligers voor de VOL.
Nieuwsflitsen Verdwenen straatbeeld keert terug Op het parkeerterrein van de Haven komt een bronzen beeld van Frans en Truus van der Veld met als titel ‘De bollenreiziger’.
Nieuwsflitsen Kadastrale archieven Het kadaster is een bron van informatie voor onderzoekers. Alle gegevens zijn digitaal gemaakt. Om die gegevens toegankelijk te maken, is de Kadaster Archiefviewer ontwikkeld . De vrijwiligers van de VOL kunnen daar gebruik van maken.
Nieuwsflitsen Vrijwilliger van het jaar 2018 De zolder van de VOL is helemaal verbouwd tot archiefruimte voor de VOL. Gert Imanse was de opper, die alles regelde en veel deed tijdens de verbouwing. Hj is terect vrijwiller 2018 van de VOL geworden.
Nieuwsflitsen Erepenning De jaarlijkse erepenning voor renovatie of onderhoud van een historisch pand werd in 2018 uitgereikt aan Het gerenoveerde Hofje van Six.
Nieuwsflitsen Boekwerk groot onderhoud 2017 Van de renovatie van het Hofje van Six heeft Laura Bemelman een boek gemaakt met vele foto’s van Conny van der Eijk.
Nieuwsflitsen Nieuwe Erfgoedcommissie van Lisse De Erfgoedcommissie  komt i.p.v. de Monumentencommissie.Zij krijgen naarst gebouwen ook iets te zeggen over de omgeving en cultuurhistorie en archeologie. De Erfgoecommissie is eind 217 geïnstalleerd met maar 3 personen, i.p.v. de door de VOL voorgestelde 4 a 5 personen. De VOL vind dit jammer.
Brouwer, L. Van ver komen (1) De Poolse roots van Jozef Ruds worden beschreven. Hij heeft 40 jaar bij openbare werken in Lisse gewerkt. Zijn vader was voor zijn geboorte naar Nederland gekomen. Het wel en wee van zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog komt aan de orde.
Floorijp, D. Een generaal op Berkhout De bewoningsgeschiedenis van Huize Berkhout wordt beschreven.Het huis lag waar waar nu woonzorgcetrum Berkhout is gevestigd. De generaal was J.A. von Barner. Hij koopt Berkhout in 1722.
Redactie Bij de hartpagina Van een foto uit ca. 1930 is in 1965 een schilderij gemaakt door Piet Horsman. De foto staat in de hartpagina.
Veld, A. in ’t. Sint Isidorus, de bloemistknechts-vereeniging (2) De eerste neutrale arbeidsorganisatie Flora werd in 1900 opgericht. Later wrd ookeen katholieke arbeidersorganisatie Sint Isidorus opgericht. De arbeisonlusten inde bollenteelt wordt beschreven.
Veld, A. in ’t. Hollands Glorie’ 1949 Lisse De middenstandsbeurs ‘Hollands Glorie’ was in 1949 de eerste na de oorlog. De problemen rond de organisatie komen aan de orde.
Boogerd, D. en A. Heus Daar bij die molen. Stukje Lisse in Nieuw-Zeeland. Sientje en Cor Slobbe emigreerden begin vijtiger jaren naar Nieuw-Zeeland. Na zijn pensionering bouwde hij een molen, Die lijkt op de korenmolen van Lisse. Hij woonde oorspronkelijk op Vreeburg.
Wie weet raad Kraters aan de Oude Heereweg Op een vraag over 4 kraters bij Rotteveel aan de Oude Heereweg wordt gemeld dat het een batterij flakafweer met 4 eenheden was.
Wie weet raad Waar is deze foto met 2 meisjes genomen? Een foto uit het herfstnummer van Tobien staan 2 meisjes met een bollenschuur op de achtergerond. Het blijkt dat deze foto aan de Wasbeeklaan in sassenheim stond
Wie weet raad Wie staat er op de foto? Voor fietsenwinkel ‘De kattekop’  staan diverse mensen op de foto naar aanleiding van een huwelijk op 21 januari 1938.
Wie weet raad Wie staat er op de foto? wie staan er op de foto, gemaakt op de kermis rond 1950.
Rectificatie Reactie op een foto uit het winternummer 2018 Diespitten is geen 3 steken diep, maar 2 steken diep en een schuim.