Inhoud Nieuwsblad jaargang 19 nummer 1 2020

Nieuwsflitsen Galerie De Zwarte Tulp Op 16 december 2019 opende Galerie De Zwarte Tulp zijn deur. Hierin staan 80 kleurrijke tulpenbollen van 185 cm in doorsnee voor te verkoop ter ondersteuning van het museum.
Nieuwsflitsen Herontwikkeling plan ‘De Zon’ Er zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor het monumentale gebouw van Tissing ‘De Zon”.
Nieuwsflitsen Panorama Tulip Land blijft nog ingepakt Tot eind maart had Museum De Zwarte Tulp de  tijd om Heereweg 131 aan te kopen. Dit is niet gelukt. De plannen voor Panorama gaan dus niet door.
Brouwer, L. Yad Vashem voor de familie Potman-Hageman uit Lisserbroek De familie Potman-Hageman van de Lisserdijk heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog veel Joodse onderduikers in huis genomen en verder geholpen. Daarvoor kregen zij in 2019 postuum de YadVashm onderscheiding.
Brouwer, L. Van ver gekomen: Tsjechische  Tulp-verteller. Helena Vink komt uit het Tsjechische Bohemen. Een verslag vanaf de Eerste Wereldoorlog is opgenomen. Verteld wordt hoe en waarom Helena in Lisse terecht is gekomen. Zij is nu vrijwilliger bij Museum De Zwarte Tulp.
Redactie Bij de hartpagina: 4 landkaarten uit de 17e eeuw Op 4 landkaarten is de invloed van het Haarlemmermeer bij Lisse te zien.
Koning, A. de De Waterwolf: kijk op de wereld van een laat Middeleeuwse Lisser (Deel 2) De oeverafslag aan de westkant van het Haarlemmer wordt uitgebreid beschreven.
Boogerd, D. Het staartje van de Waterwolf Bij de aanleg van de Ringvaart werd Lisse in tweeën verdeeld. De oostkant van Lisse werd bij de Haarlemmermeer ingedeeld. Families werden gescheiden.
Floorijp D.. Oud Nieuws: Verdwenen begraafplaatsen De geschiedenis van de begraafplaatsen bij de Dorpskerk, de Schuilkerk bij het Mallegat en de eerste begraafplaats bij de Agathakerk worden besproken.
Boogerd, D. Oud Nieuws: Recht of krom De waarde van de gulden in 1911 wordt vergeleken met de waarde in 20218. Het is nu ongeveer 10 keer zo veel.
Kerkvliet, L. Oud Nieuws: Liefdewerk “Oud papier” In 1874 werd de vereniging Liefdewerk “Oud papier” opgericht en in 1969 ontbonden. De afdeling Lisse had een achtkoppig bestuur.
Grimbergen, R. Pareltje met een zwart randje De onderwijzer Joh. Dekker schreef in 1952 de streekroman “Onwaardig” over de werkloosheid en armoede onder de bollenarbeiders in de crisisjaren. Het verhaal speelt zich in Lisse af.
Redactie Verhalen tafel Op initiatief van Marius Nieuwenhuis en Else Wesseling is de verhalentafel verhuist van Museum De Zwarte Tulp naar de inloop van de VOL, De Vergulde Zwaan. Er zijn al 2 geslaagde bijeenkomsten geweest. Zodra de Coronacrisis voorbij is gaat de verhalentafel weer verder. Iedereen is welkom om herinneringen uit het verleden op te halen. De verhalen worden opgetekend voot later.
Boogerd, D. Het kan raar lopen Een schilderij van Piet Horsman voorstellend een smederij is in het bezit gekomen van zijn zoon. Beschreven wordt hoe dit gebeurd is.