INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 1, januari 2003

 

Nieuwsflitsen Drama in speelhuisje van Keukenhof Piet van Leeuwen, die lang op Keukenhof gewerkt heeft en vele dia’s heeft gemaakt, laat deze zien op een ledenavond.
Nieuwsflitsen Geen subsidie voor Zemelpoldermolen De herbouw van de zemelpoldermolen is gestart. De Rijksdienst Monumentenzorg geeft geen subsidie omdat de molen geen rijksmonument wordt.
Nieuwsflitsen Smederij op monumentenlijst Kanaalstraat 11, de smederij van Van Rossum is op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.
Nieuwsflitsen Monumentenwet aangescherpt In de nieuwe monumentenwet staat, dat bij de ruimtelijke ordening voortaan rekening moet worden gehouden met archeologie.
Nieuwsflitsen Daudeij-kalender 2003 De kalender 2003 van Carl Daudeij is uit.
Nieuwsflitsen Goedkoop lenen voor een monument Het Nationaal Restauratiefonds heeft een nieuwe financieringsregeling voor rijksmonumenten in het leven geroepen.
Nieuwsflitsen Boerderijenkalender Er is een boerderijenkalender uitgekomen over boerderijen in Noord Holland.
Nieuwsflitsen Geen nieuwbouw in de Zanderijpolder Het streekplan Zuid Holland west is vastgesteld. Er mag o.a. in de Zanderij en bij Keukenhof niet worden gebouwd. De dorpen mogen niet aan elkaar worden gebouwd.
Nieuwsflitsen Lisse scheidt zich af Kerkelijk scheidde Lisse zich in 1460 af van Sassenheim. Dit staat in de Aschpotter van Stichting Oud Sassenheim.
Nieuwsflitsen Kunst in Lisse Een gidsje van alle kunst in Lisse is uitgekomen.
Pex, R.J. De boerengemeenschap van Lisse In de 17e eeuw stonden de boerderijen tot in het dorp. De boerderijen werden ook bouwmanswoningen genoemd.
Smulders, H. Armoe troef op Deverboerderij Volgens Hulkenberg werd de eerste boerderij bij Dever gebouwd aan het einde van de 16e eeuw. De geschiedenis en de bewoning van de boerderij wordt besproken.
Elzinga, I. Welgelegen was eerst een zomerhuis Boerderij Welgelegen behoorde ooit tot buitenplaats Dubbelhoven. Het lag op de hoek van de Heereweg en Vuursteeglaan. De bewoners vanaf 1767 worden besproken.
Veld, A. in ’t Lisse Toen: De bloemistknechts staken voor 16 gulden loon per week Besproken wordt het resultaat van diverse stakingen in 1913 en 1914. Uiteindelijk werden de partijen het eens over een loon van 16 euro. De staking duurde 14 dagen.
Hulkenberg, A.M. Lissese boerderijen de grootste slachtoffers van brandschattende Spanjaarden De geschiedenis van Boerderij Middelburg wordt besproken. Het is een verkort verhaal van Hulkenberg, dat in het Leidsch jaarboekje stond. De geschiedschrijving begint in 1585 met de troebelen. Het heette daar de Hooge Moschveenen. Middelburg heette toen Moschveen of Mosveen.
Hulkenberg, A.M. Het eenvoudige Dubbelhoven had slechts drie haardsteden Hulkenberg schrijft in zijn boek ’t Roemwaard Lisse over buitenplaats Dubbelhoven, dat vroeger een eenvoudige boerderij was. Het gebied heette de Westgeest.
Elzinga, I. De Willemshoeve: een paradijs De boerderij van Heemskerk, Heereweg 443, heette vroeger De Willemshoeve. Op een kaart van Floris Balthasarsz uit 1615 staat reeds een gebouw getekend. De familiegeschiedenis wordt besproken.
Elzinga, I. Stolpboerderij van Langeveld in oude glorie hersteld De stolpboerderij van Langeveld in de Poelpolder is in 1642 bebouwd. Bij de restauratie aan het einde van de twintigste eeuw komen veel originele objecten voor in de erg vervallen boerderij.