INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 2, april 2003

Nieuwsflitsen Steengrachtkanaal wordt eco Er komt een ecologische zone vanaf de duinen naar Keukenhof  langs het Steengrachtkanaal.
Nieuwsflitsen Keukenhof tentoonstelling foyer van Nederland De tentoonstelling Keukenhof wil in de ontvangstruimte laten zien wat Nederland te bieden heeft op gebied van kunst, cultuur en architectuur.
Nieuwsflitsen Geest en grond: culturele planologie in Duin- en Bollenstreek Het erfgoedhuis heeft het project Geest en Grond opgericht. De wensen op gebied van woningbouw, infrastructuur en economische activiteiten worden geïnventariseerd.
Nieuwsflitsen Het karakter van de streek: waardevolle landschappen De provincie heeft 7 waardevolle landschappen in kaart gebracht o.a. het bollengebied tussen Hillegom en Lisse. Dit moet openblijven.
Nieuwsflitsen Hollands historisch magazine verdwijnt: Historisch Tijdschrift komt Het Hollands Historisch Magazin stopt na 8 jaar.
Smakman, S. Bollenschuren Museum de Zwarte Tulp concludeert in het rapport Bollenschuren Revisted 2002 dat een derde van de waardevolle schuren in de Bollenstreek in de afgelopen 4 jaar zijn gesloopt. Het project Herbestemming oude bollenschuren werd daarom in 1998 gestart.
Redactie Erepenning voor Oude politiebureau Heereweg De Familie Jurgens, bewoners van het Oude Politiebureau aan de Heereweg kregen de erepenning van de VOL voor de restauratie in oude stijl.
Smakman, S. De bollenschuur op Zandvliet De geschiedenis van de boerderij Nieuw Zandvliet wordt weergegeven vanaf 1910. Tegenwoordig woont de familie van der Mark daar.
Veld, A. in ’t Lisse Toen: overwerken voor twaalf cent per uur De werkomstandigheden van bloemistknechten rond 1914 worden besproken. Er waren zeer lange werkdagen van 6.00 uur tot 17.00 uur.
Elzinga, I. Nostalgische wandeling door Lisse via ansichten van Hage In een interview met de heer Hage worden veel ansichtkaarten over Lisse besproken. Hij heeft ook elf ingelijste tekeningen van Mandemakers.
Veld, A. in ’t Begrafenis vereniging St. Barbara jubileert In 1902 werd de begrafenisvereniging Sint Barbara opgericht. De geschiedenis van de vereniging wordt besproken.
Maes, I. Restauratie koetshuis Keukenhof De restauratie van het koetshuis van Landgoed Keukenhof is in 2003 gestart.
Post Waar blijft het streekarchief In een ingezonden brief vraagt Bert Kölker zich af waarom er geen streekarchief van de Bollenstreek is.