INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 2 nummer 3, juli 2003

 

Redactie Groen Kruis honderd jaar jong Het Groene Kruis in Lisse bestaat 100 jaar. Naar aanleiding hiervan is er een expositie in de bibliotheek . Pipetten, canules, borstkolven,katheders,ondersteken, enz. Een compleet ziekbed met patiënt en verpleegster is te zien.
Nieuwsflitsen Grondruil Dever Tussen de gemeente en het bestuur van Dever is een ruilovereenkomst van grond getekend, zodat er een verbindingsweg gemaakt kan worden tussen het industriegebied Dever en de Heereweg: de verlengde Vennestraat.
Nieuwsflitsen Katholiek naslagwerk: doop en trouwregisters De archiefgroep van de Agathaparochie heeft een register samengesteld op doop-, huwelijks- en overlijdensboeken van 1687 tot 1812.Het is een naslagboek van 375 pagina’s geworden. Het boek is uitgegeven door de afdeling Rijnland van de van de Nederlandse Genealogische Vereniging.
Nieuwsflitsen Wassergeest te boek Het boek van Landgoed Wassergeest van Rob Pex wordt uitgegeven door de Stichting Historische reeks Duin- en Bollenstreek. Delen van het boek zijn gepubliceerd in het Nieuwsblad.
Nieuwsflitsen Heereweg 21: gekandelaberde lindeboom Bij Heereweg 21 is een lindeboom gekandelaberd. Een brief van de Bomenstichting is gepubliceerd. Zij concluderen dat kandelaberen van de boom ongewenst was.
Elzinga, I. Erepenning Heereweg 291: van bouwval tot droomvilla De erepenning van de Vol in 2003 is voor de familie Griekspoor van Heereweg 291. De woning is uit 1860, gebouwd door W. Slegtkamp. Vroeger werden hier de paarden gewisseld voor de paardentram.
Smakman, S. “Geest en grond” schept nieuw erfgoed Het project Geest en Grond wil aansluiten bij het Pact van Teylingen om nieuw erfgoed te maken. Vooral hergebruik van cultureel erfgoed is een van de doelstellingen. Het boek is nog tweedehands te verkrijgen
Smulders, H. Verassende oplossingen voor planologische misgrepen Kunstenaar Martijn Kessler is expert in geofictie. Hij geeft oplossingen weer aan de hand van zelf getekende kaarten voor planologische missers.  Hij vindt bijvoorbeeld, dat het fietstunneltje bij de Vuursteeglaan niet onder de Randweg, maar een viaduct boven de Randweg zou moeten zijn, omdat langzaam verkeer volgens hem altijd uitzicht moet hebben. Nu is het een planologische barrière.
Veld, A. in ’t Lisse Toen: Machines? Je kon een graaf in de nek krijgen Verreweg de meeste arbeid moest vroeger met de hand gebeuren bij de bollenteelt. Ook in de bollenschuren kwamen machines nauwelijks voor. Bollen mocht je alleen met de handen als eieren aanraken. Machines verpestten de structuur van de grond. Hoofdschuddend zullen ondernemers en hun personeel de eerste plant- en rooimachines op de percelen tekeer hebben zien gaan.
Pex, R.J. Schelm, guit, beest, bloedzuiger: Jacob van Dorp (ca 1663-1746) Tijdens de restauratie van de grote kerk kwamen van onder de vloer veel grafzerken te voorschijn. Onder ander van Schout Jacob van Dorp (ca 1663-1746). Rob Pex gaat in op de stormachtige loopbaan, die begon in 1683. In 1707 werd hij Scout van Lisse. Vele strubbelingen in Lisse en diverse grondaankopen
Elzinga, I. Groene Kruis in Lisse 100 jaar jong Het Groene Kruis in Lisse bestaat 100 jaar. Naar aanleiding hiervan is er een expositie in de bibliotheek. Pipetten, canules, borstkolven,katheders, ondersteken, enz. Een compleet ziekbed met patiënt en verpleegster is te zien. Dokter Blok stichtte in 1903 het Groene Kruis in Lisse. De kruisvereniging was initiatiefnemer om waterleiding in Lisse aan te leggen. In 1910 zijn berekeningen gedaan om te onderzoeken wat een waterleiding van Haarlem naar Leiden zou kosten. Na de eerste wereldoorlog is de aanleg begonnen.
Post Eendenbuurt Het gedeelte van de Heereweg tussen Uitvaartverzorging en (geen suggesties) werd  vroeger de Eendenbuurt genoemd naar aanleiding van gele schoenen, meegenomen in de jaren twintig door bollenexporteurs uit Amerika.
Post Gaapstokken Gaapstokken zijn zo nieuwsgierig dat ze andere mensen met open mond staan aan te gapen.
Post Narcissenkokerij In een vorig nieuwsbrief stond vermeld, dat er hyacintenkokerijen waren. Dat is niet waar. Er zijn alleen narcissenkokerijen.
Post Gele Naatje Het meisje van Lisse van kunstenaar Berry Holslag wordt Gele Naatje genoemd.  Dat was een mevrouw van lichte zeden aan de Grachtweg in de jaren veertig. Vanwege een leverkwaal zag zij geel.
Post Duin- en Bollenstreek in vogellucht De Duin- en Bollenstreek in vogelvlucht’, uitgegeven door het Cultuur Historisch Genootschap, is verschenen. Het beschrijft het landschap, leven en werken omstreeks 1800.
Post Wie zijn deze meisjes? De namen van de meisjesvereniging van de Hervormde Kerk, genaamd Jeugdclub  De zonzoeksters uit 1948 worden gevraagd.