Inhoud Jaargang 20 nummer 2, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken De inloop in de Vergulde Zwaan is vanaf dinsdagmorgen 8 juni weer
gestart met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Vele vrijwilligers en
enkele gasten hebben ons weer bezocht. In de periode maart tot en met juni hebben we 4x een interessante, digitale lezing gehouden die goed bezocht werd.
Redactie Bij de voorplaat Tentoonstelling Keukenhof heeft de VOL een aantal foto’s beschikbaar gesteld voor publicatie.
Nieuwsflitsen F. van de Veen neemt afscheid van Dever Beheerder Folckert van de Veen is 32 jaar het gezicht geweest van ’t Huys Dever. De tweede Pinksterdag 2021, was zijn laatste werkdag.
Nieuwsflitsen Lissese cultuurhistorie herzien en in kaat gebracht De cultuurhistorische elementen in het landschap rondom Lisse zijn in het voorjaar van 2021 opnieuw geïnventariseerd door een werkgroep bestaande uit 3 leden van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) en 4 leden van de Vereniging ‘Oud Lisse’. Deze werkgroep heeft de update van dit het lissese deel van de Cultuurhistorische Atlas (CA) eind mei 2021 af.
Nieuwsflitsen Aad van der Geest lid in de orde van oranje Nassau Aad van der Geest uit Sassenheim is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij is lid van de VOL en doet daar al jaren vrijwilligerswerk voor, vooral op gebied van archeologie.
Nieuwsflitsen Brug vernoemd naar Lisser Willem Meijwaard De Brabantse gemeente Oirschot heeft een nieuwe brug o.a. vernoemd naar de Lissese oorlogsstrijder Willem Meijwaard en daar de naam Stönner-Meijwaardbrug aan gegeven. Hij kwam daar om het leven.
Veld, A. in ’t Het verhaal van de gasfabriek De Lissese gasfabriek is gesloopt in de zeventiger jaren. De gasfabriek is gesticht in 1905. Arie Raaphorst verhaalt over de perikelen over de plek waar de gasfabriek zou moeten komen. Eigenbelang bij de raadsleden  en familieleden speelde een belangrijke rol in de talrijke raadsvergaderingen.
Nieuwsflitsen Vierdaagse in onze streek Men was er al een tijd mee bezig maar nu gaat het er echt van komen, een heuse DUIN EN BOLLEN WANDELVIERDAAGSE kort gezegd en geschreven DB4DAAGSE of nog korter DB4D. Dit jaar nog is er een sneak preview (test event) op zaterdag 23 oktober 2021. De 1e editie is van donderdag 27 t/m zondag 30 oktober 2022
Redactie Bij de hartpagina Tentoonstelling Keukenhof heeft de VOL een aantal foto’s beschikbaar gesteld voor publicatie.
Voet, J. van der Beeldverhaal  Hobaho De beeldbank van de Vereniging Oud Lisse bevat inmiddels ruim drieduizend foto’s. Vanwege het honderdjarig bestaan van de Hobaho hebben we de laatste tijd extra aandacht besteed aan het verzamelen van foto’s over dit bedrijf. Dat is goed gelukt en met een “beeldverhaal” hebben we de geschiedenis van de Hobaho letterlijk in beeld gebracht. Het nieuwe beeldverhaal staat op de website van VOL.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (1) Na het overlijden van schout en secretaris mr. Hannard van Gorcum (Lisse 1632- Lisse 1681) stond een kapitale hofstede te koop aan de Veenderlaan. De buitenplaats “Berkhout” waar het over gaat, wordt met geen naam genoemd en heeft waarschijnlijk pas na 1681 zijn naam gekregen. . In dit Nieuwsblad wordt alleen het verband met Jan Six behandeld.
Grimbergen, R. Pareltje over een vooruitstrevende geneesheer. De Rotterdamse arts Lambertus Bicker publiceert in 1777 een pleidooi voor het inenten tegen de pokken. Op de titelpagina presenteert hij zichzelf al als parel van de wetenschap. Het is deze man die in 1793 Meer en Duin in Lisse koopt.
Brouwer, L. Van aardaker tot zwanenbloem Zo luidt de titel van het boek over de wilde planten uit de Duin- en Bollenstreek dat in 2018 verscheen. De auteurs van dit boek, met als ondertitel Flora van de Duin- en Bollenstreek, zijn Jelle van Dijk en Hans van Stijn. In Lisse werd op een aantal plaatsen geïnventariseerd voor de uitgegeven nieuwe flora. Zeer de moeite waard waren de waarnemingen op het braakliggende terrein bij Rustoord.