Inhoud Jaargang 20 nummer 3, 2021

Prince, E. Bestuurlijke zaken We zijn meer thematisch gaan werken om de samenhang tussen de verschillende tussen de verschillende publicaties beter op elkaar af te stemmen. Daarvoor is een  mediagroep in het leven geroepen. De bibliotheek van onze boeken is nu helemaal geregistreerd. Onze lezingen worden via een webinar gegeven.
Redactie Bij de voorplaat De trekschuit uit halverwege de 19e eeuw door R. de Vries van het Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Nieuwsflitsen Aanpassen van de kruising N 207 en 208 De provincie gaat binnenkort aan de slag om de kruising bij de Steenfabriek te verbeteren.
Nieuwsflitsen Open  Monumentendag 2021 Op 11 september opende de eigenaren van 17 monumenten hun deuren. De dag was geslaagd. Een verslag wordt gegeven.
Nieuwsflitsen Trekvaartbeleving Het project Trekvaartbeleving  heeft 7 verschillende wegwijzers langs de trekvaart opgeleverd met veel info daar op.
Nieuwsflitsen Genealogie van het geslacht Vreeburg in Lisse In mei 2021 is het boek ‘genealogie van het geslacht Vreeburg Lisse’ verschenen. Het is geschreven door  Cees Laken. Zijn moeder heette Vreeburg. De VOL heeft via Arie de Koning een boek ontvangen.
Bulting, M. Lisse en de trekvaart Haarlem-Leiden De trekvaart was van 1657 tot 1860 in gebruik. Het verleden, het heden en de toekomst worden besproken. Vooral de perikelen rond de aanleg komen aan de orde.
Redactie Bij de hartpagina Een oude luchtfoto van de Steenfabriek en omgeving laat goed zien wat er veranderd is.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (2) De buitenplaats “Berkhout” was van grote klasse. De entree, de hofstede zelfde nieuwe boomgaard, het vinkenhuis, het zomerhuis en de vijver worden besproken.
Grimbergen, R. Pareltje: het boek Vader Izaäk Het ‘Pareltje’ van deze aflevering valt in de categorie ‘Genealogie’. Izaäk de Kooker scheef het boek ‘Vader Izaäk’ . Het verscheen in 2014 bij uitgeverij Boekscout. Het boek geeft een zeer herkenbaar beeld van het leven van een kleine zelfstandige en zijn gezin in de jaren 1950 tot 1970.
Grimbergen, R. Pareltje: alle boeken ingevoerd in Lisse Tijdreis  Inmiddels is veel ingebracht in de database. Op internet is die via Lisse Tijd Reis na inloggen te raadplegen voor leden van de Vereniging Oud Lisse onder het label Tabellen, en vervolgens Boek. Het is heerlijk grasduinen in de lijst, die is opgedeeld in categorieën.
Floorijp, D. De postcode Floorijp is vanaf het begin in 1974 betrokken geweest bij ontwikkeling van de Postcode in Nederland.   De problemen en wetenswaardigheden worden uitgebreid beschreven.
Brouwer, L. De wilde Flora van de Bollenstreek: Alsemambrosia Van aardaker tot zwanenbloem het  boek met de wilde flora in de Bollenstreek. Deze keer wordt Alsemambrosia besproken. Deze plant komt bij Rustoord in vrij grote aantallen voor. Het is bij uitstek een plant waar de mensen hooikoorts van kunnen krijgen, waarschijnlijk uitgestrooid met vogelvoer. De Nederlands naam is hooikoordtplant.