Inhoud Jaargang 20 nummer 4, 2021

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Eric Prince gaat in op het vreemde jaar 2021, waarin de vrijwilligers meestal vanuit huis werkten. De lezingen waren niet in de Vergulde Zwaan, maar digitaal te bekijken. Voor deze lezingen was erg veel belangstelling.
Redactie Bij de voorplaat: Hobaho Een oude luchtfoto van de Hobahohallen. Ook de molenstomp van Beelen staat er op. De gracht is nog niet gedempt.
Nieuwsflitsen Nationale vrijwilligers dag Op de nationale vrijwilliger dag werd de VOL verkozen tot vrijwilligersverening van 2021.
Nieuwsflitsen Onthulling Veenenburgbrug Wethouder Kees van der Zwet en onze voorzitter Eric Prince hebben op 25 november de Veenenburgbrug met historisch informatiebord onthuld.
Nieuwsflitsen Twee PKN kerken gaan dicht De gebouwen van de Gereformeerde kerk en de Pauluskerk gaan op den duur dicht. Alleen de grote kerk blijft over na een interne verbouwing na fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente.
Nieuwsflitsen Buurtbewoners tegen flats De Greef De bewoners aan de andere kant van de Greveling protesteren tegen de nieuwbouwplannen bij de Greef.
Bourgondiën, J. Frits Treffers penning 2021 voor Heereweg 357 De penning met bijbehorende oorkonde werd op 26 november uitgereikt aan de bewoners. In het artikel wordt ingegaan op de bewoningsgeschiedenis. Van Ruiten was de eerste bewoner vanaf de bouw in 1881.
Brouwer, L. Eeuwenoude bronnen Cornelis Kruseman van buitenplaats Rosendaal schilderde Johannes van den Bosch. Hij was de grote kracht achter de Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij stichtten de landbouwkoloniën in Drenthe
Floorijp, D. Oud Nieuws: Notulen gemeenteraad Jan Arends Lodewijks, bijgenaamd Jan van Spekke, uit Lisse werd ontslagen uit het bedelaarsgesticht in Hoorn. Hij was weer aan het bedelen in Lisse. De armenmeesters van de gemeente trokken 500 gulden uit om het onderhoud van hem te betalen aan de kolonie Ommerschans voor bedelaars in Drenthe.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van het Hobahoterrein De 100-jarige Hobaho staat met een luchtfoto op de hartpagina. Er is maar bar weinig over van  het Hobaho en omgeving. Er zijn paar een paar pandjes over aan de Haven en de Grachtweg. Op de foto van 9 december  1949  is te zien dat er op de Gracht en de Haven ijs ligt.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Een kapitale hofstede aan de Veenderlaan (3) De buitenplaats Berkhout was van grote klasse. Na het overlijden van de bewoner in 1681 scout en secretaris  mr. Van Gorcum, werd Berkhout te koop aangeboden. In een akte uit 1691 wordt het buitengebeuren van besproken.
Grimbergen, R. Pareltje: Handleiding van een Schoolplaat over de Bollenstreek Begin twintigste eeuw werden aardrijkskundige schoolplaten geschilderd. Anton L. Koster schilderde een schoolplaat van de Bollenstreek. De handleiding van deze plaat uit 1916 is in het bezit van de VOL. R. Schuiling en Jac. P. Thijsse schreven deze handleiding van 28 pagina’s over de streek, die nog grotendeels uit duinen bestond.
Imanse, G. De geschriften van Arie Raaphorst Het archief van de VOL bevat 5 schriften van de hand van Arie Raaphorst. Het zijn korte notities over gebeurtenissen in Lisse uit het begin van de twintigste eeuw.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bloembollenstreek: De els In deze flora-reeks aandacht voor de els. Deze werd vroeger vaak gebruikt als hagen en wildsingels. In de verwaarloosde essenhakhoutbossen van buitenplaats Keukenhof is veel opslag van elzen opgekomen. Deze overheersen vaak de essen, die afsterven door de essentaksterfte.