Inhoud Nieuwsblad jaargang 21 nummer 1, 2022

 

Prince, E. Bestuurlijke zaken Voorzitter Eric  Prince gaat in op wat weer mogelijk is na corona. De inloop, de lezingen, stamboomonderzoek, foto’s , films en de website . Ook kunnen weer schenkingen worden gebracht.
Redactie Bij de voorplaat: Veldhorststraat. In 1922, honderd jaar geleden, werden de eerste huizen in de Veldhorststraat gebouwd. Op de foto ziet u het eerste blok huizen.
Nieuwsflitsen Rijnland in donkere eeuwen Freek van der Lugt heeft een boek geschreven over Het Rijnland vanaf 6000 jaar geleden tot 1100. Archeologische vondsten van de Kelten, de Romeinen, de Cananefaten en de Friezen worden beschreven en uitgelegd.
Nieuwsflitsen Corso op de Erfgoedlijst van Unesco Alle corso’s in Nederland, dus ook het bloembollencorso, zijn in decemer 2021 bijgeschreven op de Unescolijst van immaterieel erfgoed der mensheid.
Nieuwsflitsen Makelaars in kennis Historicus Bram Bouwens schreef een boek over Swets & Zeitlinger 1901-2014.
Nieuwsflitsen Keukenhof en Mauritshuis gaan samenwerken Replica’s uit het Mauritshuis zijn dit voorjaar te zien op Keukenhof.
Nieuwsflitsen Harddraverijvereniging 150 jaar Dit jaar viert de HDV op verschillende locaties en tijdstippen het 150-jarig bestaan.
Nieuwsflitsen Kleurrijke rotondes op de Westelijke Randweg. De Keukenhof plantte duizenden bloembollen op de rotondes.
Brouwer, L. Grote kerk In de Grote Kerk staat een grote verbouwing gepland zodat er naast kerkdiensten ook culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. De Grote Kerk is de oudste kerk van Lisse. Ingegaan wordt op de verbouwing van 1817 en 1906 ten aanzien van de preekstoel.
Brouwer, L. Pa Grim’ en het ‘Lisser verschijnsel’ Wilhelm  Grimme werd in 1912 leraar aan de tuinbouwschool in Lisse. Naast de dagelijkse temperatuur en regenval werd ook het grondwater met peilbuizen geregistreerd. In 1926 en in 1930 werd na hevige regenval  het grondwater veel meer verhoogd dan verwacht. Dit werd het Lisser verschijnsel genoemd.
Redactie Bij de hartpagina: luchtfoto van de Veldhorststaat en omgeving Dit  jaar is het 100 jaar geleden dat de eerste woningen in de Veldhorststraat zijn gebouwd. Deze luchtopname is van 1927.
Boogerd, D. Veldhorststraat 100 jaar In 1913 is het plan voor de straat van start gegaan, eerst niet meer dan een idee om de Stationsweg te ontlasten.  Honderd jaar geleden werden de eerste huizen gebouwd door bouwbedrijf Gebr. Moolenaar. Het eerste blokje huizen links van de straat; vanuit het dorp komend. De landerijen waren van de familie Veldhorst.
Koning, A. de De Steeg De enige doorgang van het dorp naar het station was de Stationsweg, in de volksmond ook “De Steeg” genoemd.
Floorijp, D. Oud Nieuws: Ruzie in de Witte Zwaan Een slaande ruzie in 1640 is helemaal uit de hand gelopen. De rechtzaak wordt beschreven.
Koning, A. de Oud Nieuws: De Kapelstraat De Kapelstraat, vroeger Kapelsteeg of het Slop, was voorheen een smalle steeg. Zijn naam ontleent hij aan de Kapelleweijde waarover of waarlangs deze steeg indertijd is aangelegd als een voetpad van de Gracht naar de Kanaalstraat. De straat wordt voor het eerst genoemd in 1845.
Grimbergen, R. Parelje: Klein Veenenburg, inspiratie voor C. Kieviet C. J. Kieviet was de schrijver van de boeken van Dik Trom. Hij was onderwijzer in Lisse. In het boek ‘De hut in het bosch’ is veel van de omgeving van Veenenburg te herkennen. Een bollenfamilie ziet het duin- en bosgebied veranderen in kaal bollenland.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: het gewone sneeuwklokje Onder anderen op buitenplaats Keukenhof komen veel sneeuwklokjes voor. Deze stinzeplant wordt uitgebreid beschreven.