Inhoud Nieuwsblad jaargang 21 nummer 2, 2022

Prince, E. Bestuurlijke zaken De op orde gebrachte bibliotheek bevat een schat aan boeken, kaarten en wetenswaardigheden die aan onze leden best vaker uitgeleend zouden kunnen worden. U kunt bij ons inlopen op dinsdagmorgen tussen 9 en 12 uur aan de 1e Havendwarsstraat 4a
Redactie 150 jaar harddraverij De harddraverijvereniging bestaat 150 jaar. Dit wordt gevierd met allerlei festiviteiten.
Nieuwsflitsen Genieten van het 75-jarigeboemencorso van de Bollenstreek Sinds 2019 mocht het Bloemencorso Bollenstreek op 23 april weer rijden. Ook werd bekend dat het Bloemencorso sinds 16 december 2021 op de UNESCO-lijst van Immaterieel Erfgoed staat. Het was prachtig om al die uitgedoste wagens weer te zien rijden.
Nieuwsflitsen Nieuwenhuispark De bedrijfsgebouwen, o.a. de oude bollenschuur ‘Welbedrogen’, zijn in onbruik geraakt. Sloop van de gebouwen van Linker Lisse b.v. maakt woningbouw mogelijk.
Nieuwsflitsen 150 jaar harddravrijvereniging De kortebaandraverij is recent opgenomen in de lijst van immaterieel erfgoed. Vanwege het jubileumjaar
2022 is het bestuur druk met het organiseren van twee extra feestweekenden.
Nieuwsflitsen Koningspaar in Duin- en Bollenstreek Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op 7 april een bezoek gebracht aan de Duin- en Bollenstreek. Het koninklijk bezoek begon in Lisse, waar koning en koningin werden ontvangen door Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit.
Nieuwsflitsen Reuzenbol ‘Madame Lefeber’ Op 2 april werd aan de Van Lyndenweg de reuzenbol ‘Madame Lefeber’ van Museum de Zwarte Tulp onthuld. Deze bol is geadopteerd door stichting D.W. Lefeber Memory
1894-1979 en werd onthuld door Dirk’s kleinzoon Reinier Lefeber
Nieuwsflitsen Boek: Strijd om de Keukenhof Jaap ten Wolde schreef een jeugdboek dat machinaties rond kasteel Keukenhof als onderwerp heeft. Ten Wolde, een forensisch accountant die zijns inziens ten onrechte een berisping van de Accountantskamer kreeg, verwerkte in dit boek zijn ervaringen met corruptie en witteboordencriminaliteit.
Brouwer, L. Licht in de grote kerk De kerk is een aantal fraaie kroonluchters rijk. Bij de laatste restauratie van 2002 werden de kroonluchters losgemaakt en met de hand gepoetst en vervolgens gelakt. Daardoor kwamen de porseleinen plaatjes met daarop de namen van de vroegere gulle gevers weer tevoorschijn. Een van de kroonluchters is geschonken door schippers.
Groen, N. Bosje en slotenpatroon bij nieuw wijk Geestwater De plannen voor bebouwing van de wijk Geestwater lijken nu toch vastere vormen aan te nemen. In dat gebied ligt een bosje bij boerderij Langeveld. Dit bosje was er al voor 1830.
Redactie Bij de hartpagina De hartpagina vertelt ons over het corso van 1950. De Witte Zwaan was geheel in stijl uitgedost om Jacoba van Beieren en Frank van Borselen te verwelkomen
Holl, S. 100 jaar Veldhorststraat: mijn geboortehuis In het kader van 100 jaar Veldhorststraat komen er wat verhalen los. Dit is het verhaal over de familie Holl, wonende op nummer 50. Een verhaal dat ook teruggrijpt naar de oorlogstijd die we in de meimaand gedenken.
Grimbergen, R. PARELTJE: de bataafse republiek Na de omwenteling roepen de patriotten in het hele land het volk bijeen in de kerkgebouwen. Het oude bestuur van de dorpen en steden dient te worden vervangen door een voorlopige patriotsgezinde gemeenteraad, een municipaliteit. Zo ook in Lisse. De locosecretaris van de Municipaliteit van Lisse Lambertus Bicker reageerde ope en klacht.
Floorijp, D en Verstraeten, A. OUDNIEUWS: SEEVENHOFF met een bijzondere bewonersgeschiedenis n oude akten van de 17e eeuw lezen we dat er in Lisse een grote vlasserij, genaamd Seevenhoff was, gelegen aan de zuidoostzijde van de Heereweg. Seevenhoff had4 haardsteden had en 2 vlasovens en betaalde een bedrag van 12 gulden. In Lisse waren meer dan 70 vlasovens.
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: Vlas Vlas is een van de eerste cultuurgewassen. De oudste textielvondst van wilde vlas is gedaan in een grot in Georgië. Het gevonden stuk textiel, gesponnen, geverfd en geknoopt, dateert uit het paleolithicum (de oude steentijd). Het werd zo’n 30.000 jaar oud geschat.