INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 3 nummer 1, januari 2004

Redactie Strijd om het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek Het bestuur was druk bezig om te proberen de panden van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te behouden. De vereniging heeft de status van Rijksmonument aangevraagd.
Nieuwsflitsen Monumentenbeleid Heereweg 191 Het oude pandje Heereweg 191 komt niet op de monumentenlijst. Het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek is van de gemeentelijke monumentenlijst gehaald. Sigarenmagazijn Juliana van het Hofje van Six hoort volgens de rechter niet op de gemeentelijke monumentenlijst.
Nieuwsflitsen Monumentenbeleid Kanaalstraat 44 Door onvoldoende kennis van de VOL en de Monumentencommissie is door de rechter bepaald dat het gebouw niet op de gemeentelijke monumentenlijst hoort.
Nieuwsflitsen Verloedering loze kassen In september 2003 is de provinciale regeling van ‘Ruimte voor ruimte’ van kracht geworden. Bij beeldbepalende cultuurhistorische bollenschuren geldt de regeling niet.
Nieuwsflitsen Panorama Tulipland Panorama Tulipland is opgenomen op de lijst van wereldpanorama’s
Nieuwsflitsen Onderduikhuisje IJweg afgebroken, maar deels bewaard Het daglonershuisje aan de IJweg in de Haarlemmermeer is gesloopt. Daar waren in de oorlog 10 onderduikers. Het Stichting Crash, die een Luchtoorlogmuseum in Lisserbroek heeft, heeft het huisje gedeeltelijk herbouwd in het museum.
Veld, A. in ’t Schuit: Monumentenbeleid verloopt zoals de bedoeling was Begin november 2003 was er een algemene discussie tussen de monumentencommissie en het college van B&W. De conclusie is dat het beleid in Lisse wat betreft monumenten goed is, ondanks dat er af en toe wrijving is over bepaalde panden. Er zijn nu 17 gemeentelijke monumenten.
Smakman, S. Oranjebuurt bewaard in aquarel In het kantoor van woningbouwvereniging Trias hangen 5 aquarellen van Anneloes Groot, gemaakt tijdens de sloopt van de huizen in de Julianastraat en de Irenestraat.
Smulders, H. Grote kerk: Vloer van oude grafzerken in volle glorie hersteld Een lezing over de restauratie van de Grote kerk werd gegeven door Thomas van ’t Woud. De staat van bijna alles viel erg tegen. Het tufsteen vertoonde ernstig aangetaste plekken. Een hele beschrijving van alles wat gerestaureerd is, wordt gegeven. De kosten waren uiteindelijk 2,5 miljoen euro, in plaats van de begrootte 1,5 miljoen.
Veld, A. in ’t Lisse Toen: “Welbedrogen”: Een drama in vier lettergrepen Een bloembollenschuur aan de Heereweg heet Welbedrogen .Schuur, huis en grond werden begin 1900 gekocht door Nieuwenhuis. Hij kon het echter niet betrekken, omdat het pand bewoond werd door Rutger van Zanten. Hij was niet te bewegen om te vertrekken. De pacht werd afgekocht, vandaar de naam Welbedrogen.
Smakman, S. Het Oude Koningshuys: Juweeltje waar nooit een koning woonde De oudste delen van het Oude Koningshuis  zijn naar schatting uit de 13e eeuw. De familie van Egmond stond aan de basis van Nyenburg. Deze lieten het huis in 1628 bouwen. De verdere geschiedenis en zijn bewoners wordt besproken.
Elzinga, I. Van bollenschuur tot woonhuis aan de Achterweg De bollenschuur van Lefeber aan de Achterweg is door de nieuwe bewoners, familie van Schooten gerestaureerd. Er is een woonhuis van gemaakt. De bollenschuur staat vermeld in het boek  Beelden van Bollenschuren. Zij kregen de eerste Zwarte Tulpprijs.
Elzinga, I. De ophaalbrug van ’t Huys Dever Bij ’t huis Dever is een nieuwe ophaalbrug gebouwd op de plaats waar vroeger een oude waarschijnlijk ook een ophaalbrug lag. Dit moet vroeger ook een ophaalbrug zijn geweest rond 1500-1600. In 1757 is de brug vervangen door een stenen brug.
Post Dokter Blok Mevrouw Slottje vertelt over de werkzaamheden van dokter Blok.
Post Huize Pius: De lighal De lighal waar ouderen overdag lagen stond in de piustuin. Naast het huis van tuinman Hesseling was een pad er naar toe. Dit pad lag in de bocht in de Schoolstraat