INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 3 nummer 2, april 2004

Redactie Erepenning familie Griekspoor, Heereweg 291 De erepenning 2004 was voor de familie Griekspoor Heereweg 291. De restauratie van het pand is met zorg en liefde in authentieke stijl gedaan. De serre stond op instorten en is nu weer inclusief glas-in-lood ramen in goede vorm.
Nieuwsflitsen Laboratorium voor bloembollenonderzoek De strijd om het Bollenlaboratorium. Er is een korte opsomming van de activiteiten voor het behoud van het gebouw van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek aan de Vennestraat.
Nieuwsflitsen Oude Koningshuis Nader archiefonderzoek heeft aangetoond dat er in 1543 reeds een buiten heeft gestaan op de plaats van het Oude Koningshuys. Zo is de historie van het Koningshuis met 80 jaar verlengd ten opzichte van het boekje Het Oude Koningshuis 1628/1978 van Hulkenberg uit 1978.
Nieuwsflitsen Nicolaas Dames Het monument voor Nicolaas Dames, de grondlegger van de moderne bloembollencultuur is terug. Het stond sinds 1932 bij het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. Het heeft nu een opvallende plaats gekregen in de voortuin aan de Heereweg van het nieuwe gebouw van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO).
Nieuwsflitsen Expositie streekhistorie Tijdens het Museumweekend op 17 en 18 april 2004 zal in het Sikkensmuseum een expositie te zien over de geschiedenis van de Duin- en Bollenstreek georganiseerd door het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek.
Veld, A. in ’t Lisse Toen: Fameuze bloemenexposities De afdeling Lisse van de Algemene Vereniging Bloembollencultuur werd in 1879 opgericht. De Lissese afdeling organiseerde onder andere tentoonstellingen. De tentoonstellingen werden gehouden in de Witte Zwaan.
Elzinga, I. Buurtschap De Engel: Nostalgie naar de hechte katholieke tijd Pet Reewijk en Jan Tempel praten over het wel en wee van buurtschap De Engel. De geschiedenis van de Engel komt aan de orde, evenals de kerk, de woningbouw, de omgeving en allerlei gebeurtenissen in de Engel. De woningen uit 1937 staan er nog steeds.
Veld, A. in ’t Oostenrijkse Gravin in 1675 tot bloemenheks verklaard en verbrand Het in bloei trekken van bloembollen was in de 17e eeuw heel riskant. Honderden jaren geleden werd het in bloei trekken van bollen als hekserij gezien. In de winter kwamen de bollen uit Holland in bloei in de vertrekken van Riegersburg van Katharina Faltauff. Zij werd daarom als heks beschouwd en in de kerker geworpen. Zij werd na martelingen levend verbrand te Feldbach.
Veld, A. in ’t De plantendokter van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek In de narcissencultuur brak rond 1916 een aaltjesepidemie uit. Professor E. van Slogteren van het instituut voor Phytologie in Wageningen werd verzocht onderzoek te toen naar oorzaak en bestrijding van het aaltjesziek. Toen werd het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek opgericht. De geschiedenis van de eerste jaren van het LAB wordt besproken.