INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 4 nummer 1, januari 2005

Nieuwsflitsen Laboratorium voor Bloembollenonderzoek geen provinciaal monument Gedeputeerde staten van ZH hebben het verzoek van VOL om het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek aan te wijzen als Provinciaal monument, afgewezen. Het bezwaarschrift van de VOL tegen de sloop is ook afgewezen. Ook Het bezwaar van het Cuypersgenootschap is afgewezen.
Nieuwsflitsen Brieven van Clusius digitaal Door het Scaliger Instituut is een Clusius-project, ‘Clusius in a new context’ gestart. De 1100 brieven van Clusius zullen worden gedigitaliseerd.
Nieuwsflitsen Archeologie via internet De cultuurhistorische waarden van archeologie, landschappen en nederzettingen in ZH worden gedigitaliseerd door de provincie. Zij zijn te zien op www.zuid-holland.nl/GS.
Nieuwsflitsen Nieuwe Daudeij-kalender Een 6e kalender van Carl Daudeij is uitgekomen voor het jaar 2005.
Nieuwsflitsen Bollenvogels Uit een rapport  ‘Bollenvogels’ van de Agrarische Natuur- en Landschapvereniging ‘Geestgrond’ blijkt dat er veel veldleeuweriken, kieviten, scholeksters, tureluurs en gele kwikstaarten voorkomen in de bollenvelden. Dit blijkt uit tellingen van 2000 tot en met 2003.
Nieuwsflitsen Agrotoerisme en recreatie De agrarische Natuur- en Landschapvereniging ‘Geestgrond’ richt zich op verfraaiing van het Landschap en verbetering van het Agrotoerisme. Zij willen wandel en fietspaden aanleggen en excursies organiseren.
Veld, A. in ’t  Nicolaas Dames (2) Het borstbeeld van Nicolaas Dames staat voor het nieuwe gebouw van Praktijkonderzoek Plant en omgeving Bloembollen (PPO). De familie Dames was een van de eerste, die vanuit Heemstede/Haarlem naar de Bollenstreek ging om hyacinten te telen. Zij vervroegden als een van de eersten hyacinten voor tentoonstellingen in Lisse en Haarlem. De compagnon van Dames was Gerardus van der Horst. De geschiedenis van Gerrit van der Horst wordt besproken. Het land was tegenover buitenplaats Wildlust.
Redactie  Witte Kerkje als nieuw Het witte kerkje van de Gereformeerde Gemeente Vrijgemaakt aan de Irenestraat ziet er weer piekfijn uit. Het kerkje dateert uit 1952.
Hulkenberg, A.M.  Wildlust toen De geschiedenis van buitenplaats Wildlust wordt besproken. Het geheel bestond uit een ‘herenhuizing, tuinmanswoning, schuur en verder getimmerte en met de landerijen, bossen en duinen groot 14 morgen. Coenraad Jacob Temminck kocht het in 1819 van Casparus Henricus Wolff.
Veld, A. in ’t  Lisse Toen: De prijscourant Bollenbedrijf  De Graaff en Zn. maakte als een van de eersten een internationale prijscourant in 1793.
Pex, R.J.  Wie bewoonde De Woelige Stal aan de Grachtweg? De Woelige Stal  aan de Grachtweg behoorde toe aan de RK kerken tot de reformatie. Toen werd het in beslag genomen en verkocht. In 1636 wordt het verkocht aan Maertensz Block, die later Keukenhof zou bouwen. De bewoners en de geschiedenis vanaf die tijd wordt besproken.
Beenakker, J.  Geschiedenis Grote Kerk in 1800 Allerlei perikelen tussen de Hervormde Gemeente en de burgerlijke gemeente van Lisse worden besproken, evenals de problemen tussen de katholieken en de protestanten rond 1800. Zo gaat het er over wie eigenlijk het eigendom heeft van de grote kerk. De gemeente wil bijvoorbeeld de armoedebeleid van buitenkerkelijken overdragen aan de Hervormde Gemeente. Ook over het gebruik van de toren ontstaan problemen met de gemeente Lisse
Smulders, H.  Hervormde Gemeente loopt subsidie mis De Hervormde Gemeente krijgt van de provincie Zuid Holland geen subsidie voor de tweede fase van de restauratie. De kerkvoogdij geeft de schuld aan de gemeente en de gemeente aan de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Deze deed namelijk een half jaar over de aanvraag. Een reconstructie.
 De Post Baron van Hardenbroek Herman van Amsterdam meldt dat hij in het archief van Baron van Hardenbroek van de steenfabriek vond dat hij al vóór de oorlog goede contacten had met de Duitse collega’s. Hij bewonderde hen om hun grondigheid. Hij vond de Nederlandse regering economisch een ramp.
 Bultink, M. De steenfabriek vóór en in de oorlog In het artikel in het vorige Nieuwsblad over foto’s van bakker Out uit Hillegom wordt niet gesproken over de steenfabriek omdat Out geen foto’s heeft gemaakt.