INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 4 nummer 3, juli 2005

Redactie De sloop van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek Van de rechter mocht het gebouw uit de jaren twintig worden gesloopt. De geschiedenis wordt verteld en de economische overwegingen om te slopen en de CNB in Lisse te behouden, worden weergegeven.
Nieuwsflitsen De bevrijding van Lisse De fototentoonstelling ‘De bevrijding van Lisse’ die de Vereniging in de bibliotheek organiseerde, is een groot succes. Er was muziek uit de jaren veertig. Er waren 2 oorlogsvoertuigen naar Lisse gekomen. In de expositie werd het feit herdacht, dat zestig jaar geleden de bevrijding was. Ook werd een bevrijdingsfilm van Willem Tissing getoond.
Nieuwsflitsen Heereweg 191 geen rijksmonument De Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft het verzoek van de Vereniging om het pand Heereweg 191 aan te wijzen als rijksmonument afgewezen.
Nieuwsflitsen Erepenning Heereweg 172 Kees Griekspoor en Erik Braspenning hebben de erepenning 2005 gekregen voor de prachtige renovatie van hun pand Heereweg 172. Het pand kreeg zijn huidige vorm rond 1850.
Nieuwsflitsen “Wat toch een tijd” uitgekomen Het boek ‘Wat toch een tijd’ van Ed Olivier is gepresenteerd. Een verzameling van 30 opmerkelijke levensverhalen van Lissers, die in de 2e wereldoorlog omkwamen. Burgemeester Langelaan; ‘De verhalen tonen de menselijke kant van de oorlog’.
Nieuwsflitsen Groene eik verplaatst naar de Tuinbouwschool Op vakkundige wijze is een prachtige wintergroene eik verplaatst van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek naar de voorkant van de Tuinbouwschool.
Veld, A. in ’t  Nicolaas Dames (4) Lisse dankt de Tuinbouwschool aan Nicolaas Dames. Het handelsspel met nieuw soorten van Dames en van der Horst wordt uit de doeken gedaan. Helaas overleed van der Horst te vroeg.
Veld, A. in ’t Lisse Toen: Algemeene begraafplaats Uit de notulen van de gemeenteraad uit 1873 wordt verslag gedaan over de afspraken ten aanzien van de Algemene begraafplaats bij de Grote Kerk. De kerk stelt 120 m2 ter beschikking aan de gemeente Lisse. Ook wordt vrije toegang verleent tot de gemeenteklok. De kerk houdt het recht voor om bomen op het kerkhof te planten of te verwijderen.
Redactie Chroniqueur Arie Raaphorst Arie Raaphorst (1880-1948) heeft een aantal geschriften tien jaar lang de geschiedenis van Lisse genoteerd. Het Nieuwsblad heeft toestemming om uit het werk te publiceren.
Redactie De Kapelstraat werd in 1910 ‘eene straat’ De Kapelsteeg of het Slop was indertijd een voetpad en ontleent zijn naam vrijwel zeker aan de Kapellewei. De steeg werd omstreeks 1864 bestraat. Er mogen geen paard en wagens door de steeg. In 1910 is de Kapelsteeg verbreed tot 7 meter.
Elzinga, I.  We hadden een moordjeugd in Vreewijk in de jaren vijftig De wijk Vreewijk lag ooit tussen de weilanden. In 1894 zijn er 25 huizen gebouwd op land in eigendom van Pieter Marseille. De bewonersgeschiedenis wordt beschreven.
Smakman, S. Laboratorium voor bloembollenonderzoek Peter Nijhof van Industrieel Erfgoed van de Rijksdienst voor Monumentenzorg geeft zijn mening over het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. Volgens hem had het LBO een rijksmonument kunnen zijn als de gemeente Lisse het had gewild. Hij neemt ook deel aan de werkgroep ‘Behoud bollenschuren in de Bollenstreek’.
Redactie Lijst van monumentale bomen Een lijst met monumentale bomen in Lisse wordt weergegeven.