INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 5 nummer 1, januari 2006

Nieuwsflitsen Week van de geschiedenis: lezing ‘Buren’ Samen met het museum de Zwarte Tulp was er een avond in het kader van de week van de geschiedenis. Een expositie over de geschiedenis rond het Vierkant en lezingen van Pierson van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Menno Dijkstra.
Nieuwsflitsen Keukenhof en monumentenlijst Het bestuur van landgoed Keukenhof heeft geprotesteerd tegen de mogelijke afvoer van de gemeentelijke monumentenlijst. De nieuwe kadernota Monumentenbeleid maakt het mogelijk om gemeentelijke monumenten, die ook op de Rijksmonumentenlijst staan, van de lijst te schrappen. Dat betekent ook minder subsidiemogelijkheden.
Nieuwsflitsen Kadernota monumentenbeleid De gemeenteraad heeft ingestemd met de kadernota Monumentenbeleid. Het is gericht op gemeentelijke monumenten.
Nieuwsflitsen Beleef de Bollenstreek Onder het motto ‘Beleef de Bollenstreek’ mikt de KAVB op toerisme, groepsrecreatie en congrestoerisme.
Nieuwsflitsen Zwarte Tulpprijs 2005 voor bollenschuur Pickéstraat 66, Noordwijk De Zwarte Tulpprijs 2005 is uitgereikt aan de familie Kuylenburg, Pickéstraat 66 in Noordwijk. Een karakteristieke bollenschuur is gerestaureerd tot woning.
Nieuwsflitsen Lisse: een bevallige en welvarende plaats’ (1877) Het Lisse in 1811 tot 1870 wordt beschreven. De bevolking liep op van 1116 inwoners in 1811 tot 2099 in 1874.
Redactie  Vondsten aan de Grachtweg uit de 13e eeuw Archeologisch onderzoek op de plek van de nieuwbouw van Tibboel aan de Grachtweg 37 in 2004 heeft niet veel resultaten opgeleverd. Via een aantal boorgaten is een waterput uit de 18e eeuw geconstateerd en een slootvulling binnen de rooilijn. Op grond van de vondsten kan deze sloot worden gedateerd tot de 13e eeuw.
Veld, A. in ’t  Nicolaas Dames (6) In 1917 nam Nicolaas Dames de heer Werkhoven als vennoot in de zaak. Dat verbaasde veel kennissen. Maar het pakt goed uit. Op 2 januari 1920 overleed Nicolaas Dames op 57-jarige leeftijd.
Pex, R.J.  Nieuw boek over Keukenhof Het plan is om een nieuw boek over Landgoed Keukenhof te maken. Alles na 1809 zou aan de orde moeten komen.
Veld, A. in ’t  Lisse Toen: van vermackelijk Hillegom tot lang uitgebouwd Lis In de beschrijving over Lisse door “Kabinet van Nederlandse en Kleefse Oudheden”  staat een uitgebreide beschrijving van een wandeling van Hillegom naar Lisse in de 16e eeuw.
Treffers, F.  Station van Lisse een eeuw oud In 1905 werd het station gebouwd in Art Nouveau stijl door architect Margadant. Hij ontwierp meer stations. Het is een rijksmonument.  In 1993 werd het station overgenomen door de VOL en vervolgens gerestaureerd.
Redactie  Raaphorst en de oude R.K. Kerk (2) Arie Raaphorst probeert een schets te geven van de oude kerk, die in 1842 was gebouwd. Er staat een mooie foto van de oude kerk in plus een uitgebreide beschrijving van de kerk en de bijgebouwen.
Pex, R.J. “Een manspersoon leggende midden in de weg” in 1803 In een politierapport uit 1803 wordt gemeld, dat een onschuldige passant door 2 rovers van het leven is berooft. De daders werden ter dood veroordeeld.
Pex, R.J. De bruggen van Lisse Alle bruggen in Lisse worden beschreven. Pex pleit voor een naambordje op iedere brug.
 De Post Wie kent Aart van der Boon Aad van der Tang is geïnteresseerd in Aart van der Bomen zijn familie. Hij is geboren i Lisse op 4 november 1833.