INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 5 nummer 2 april 2006

Brouwer, L. Wie wil helpen met beeldarchief gemeente Lisse Gemeente Lisse gaat het fotomateriaal van het archief digitaal ontsluiten. De VOL is gevaagd te helpen. U kunt zich hiervoor aanmelden.
Nieuwsflitsen Archeologie De Madelief? Nee dus! Vóór de bouw van de Madelief is een zg Inventariserend Archeologisch Onderzoek uitgevoerd. Zij adviseerde vervolgonderzoek in de vorm van Archeologische Begeleiding. Bij de aanvang van de bouw is dit gewoon vergeten. Nu heeft het geen zin meer.
Nieuwsflitsen Mysterie rond molensteen Keukenhof De groene molen bij Keukenhof is gebouwd in 1892 en gesloopt in 1957. Toen is een gebruikte molen uit Groningen gebouwd. Het blijkt, dat de molensteen bij de verbouw in 1978 kapot gegaan is en de brokstukken weggegooid zijn. De molen is een rijksmonument. De geschiedenis van de nieuwe molen wordt beschreven.
Nieuwsflitsen Sloop sigarenmagazijn ‘Juliana’? Bij de gemeente Lisse zijn 500 handtekeningen ingeleverd door Mien Dol tegen de sloop van sigarenmagazijn Juliana bij het Hofje van Six.
Nieuwsflitsen Hofje van Six Als sigarenmagazijn Juliana niet op de gemeentelijke monumentenlijst komt, dan ziet de eigenaar van het Hofje van Six geen andere mogelijkheid dan het slopen van het Hofje.
Nieuwsflitsen Appartementen in bollenschuur Heereweg 52 De gemeente verleent medewerking aan de bouw van 4 appartementen in de bollenschuur achter Heereweg 52, tot voor kort in gebruik door de Evangelisch Gemeente.
Nieuwsflitsen Rode lijst bollenschuren De Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren heeft een rode lijst samengesteld van 80 meest waardevolle bollenschuren in de Bollenstreek.
Nieuwsflitsen Stoomgemaal Ringvaart krijgt bewoners Het oude stoomgemaal aan de Ringvaart is gekocht door het Hoogheemraadschap Rijnland. Zij hebben vergunning aangevraagd voor renovatie van het gebouw, zodat verhuur mogelijk is.
Maanen, R. van Schrijnende  armoede in de jaren dertig In de crisis van de jaren dertig hadden de bollenkwekers het erg moeilijk. Door het afgeven van vergunningen werd de productie verminderd. Daardoor werd veel groente geteeld. Kleine tuinders kregen later een financiële tegemoetkoming. Een lijst met namen van telers, die een vergoeding kregen, wordt vermeld.
Pex, R.J.  Kruiwagens gestolen in 1846 Uit de politierapporten. In 1846 werd een delfgraaf en een spitgraaf gestolen uit een schuur. Ook was er een kruiwagen gestolen. De dader werd aangewezen. De afloop was niet bekend.
Veld, A. in ’t  Lisse Toen: in 1732 telde Lisse 229 huizen en 1 molen Het buurtje op de hoek Heereweg en 2e Poellaan heette de Griebus. Het was eerder berucht dan beroemd. In 1544 was de oppervlakte in Lisse 1529 morgen groot.
Veld, A. in ’t  Geschiedenis  van de CNB De hele geschiedenis vanaf 1918 van CNB, eerder HBG genaamd, wordt beschreven. Van Bovenkarspel via de Witte Zwaan in Lisse naar de gebouwen aan de Grachtweg.
Redactie  Raaphorst over de nieuwe R.K. kerk (1) De oude kerk, de noodkerk en de nieuwe kerk wordt beschreven. Op 24 mei 1902 werd de eerste steen van de nieuwe kerk gelegd.
Pex, R.J. De Witte Zwaan (1) In deel I wordt 1544 tot 1709 besproken. Het was het sociaal-cultureel trefpunt van Lisse. De eigenaren worden besproken. Ook was het rechthuis. In 1680 is het verkocht. In 1713 is de Witte Zwaan verbrand.
 De Post Wie kent Johannes van Houten? Marc van Houten is een kroniek aan het samenstellen over zijn familie. Hij is op zoek naar Johannes van Houten, die in Amsterdam geboren is in 1836.
 De Post Bruggen van Lisse In een vorig nieuwsbrief stond een artikel over bruggen in Lisse. Do van Rijn heeft een aantal aanvullingen.
 De Post Nicolaas Dames In een vorig Nieuwsbrief stond aan artikel over Nicolaas Dames. Maarten Timmer geeft een aantal aanvullingen.