INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 5 nummer 3, juli 2006

Nieuwsflitsen Ine Elzinga overleden Op 7 april 2006 in Ine Elzinga overleden. Zij was vanaf de oprichting redacteur van het Nieuwsblad.  Ook werkte zij voor het Witte Weekblad.
Nieuwsflitsen Kanaalstraat 44 Voor Kanaalstraat 44, sigarenwinkel Juliana, is een redengevende omschrijving gemaakt om de winkel op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. De conclusie van deze omschrijving wordt gegeven.
Nieuwsflitsen Archeologie en noodklok De noodklok wordt geluid vanwege het feit dat gemeentes geen archeologisch onderzoek doen als zij niets verwachten. De provincie neemt de klacht serieus.
Nieuwsflitsen Veel mis bij archeologische opgravingen Bij de overdracht van archeologische vondsten door opgravingbedrijven aan provinciale depots gaat veel mis. Dat staat in een rapport van de Erfgoedinspectie ‘Wie wat bewaart heeft wat.
Veld, A. in ’t  Het Prinsessenhofje De eerste steen van het hofje in de Prinsessenstraat werd gelegd in 1951.De architect was van Tol. De aanleg en de geschiedenis wordt besproken.
Smulders, H.  De schatten in de bibliotheek van Keukenhof Gerard Jaspers heeft in de bibliotheek van Keukenhof een oud bijbeltje uit 1846 gevonden. De tekst op het schutblad wordt besproken. Diverse andere boekwerken worden besproken .Er zijn in de bibliotheek 330 titels in meer dan 1000 banden.
Pex, R.J.  Pie de pondegoedsvrouw in 1846 In de politierapporten van 1846 wordt de arrestatie  van Pie Blokaart uit Leiden beschreven. De voddenkoopster werd verdacht van diefstal van een gouden ring van de keukentafel van Jannetje van der Linden. De ring werd bij aar terug gevonden.
Veld, A. in ’t  Lisse Toen: een achtkantige toren diep in de grond Men is van gevoelen, dat in de Poelpolder een oud ridderlijk stamhuis gelegen heeft, doordien men bij de bedijking van deze poel, onder het uitgraven van de ringsloot diep in de grond, de fundamenten van een agtkantige (achtkantige) toren, van zeer zware moppen aangelegd gevonden heeft.
Smakman, S.  De coöperatie blijft De Coöperatie Onderling Belang sluit de deuren, maar het werk gaat door. De huuropbrengsten van de winkels  komt ten bate van de Lissese gemeenschap. De historie begon in 1918.
Redactie  Erepenning 2006 voor renovatie kasteel Keukenhof De erepenning van de VOL in  2006 is voor Stichting Kasteel Keukenhof vanwege de restauraties.
Veld, A. in ’t  Raaphorst over de nieuwe R.K. kerk (2) In de geschriften van Arie Raaphorst staat de bouw van de RK Agathakerk beschreven. De bouw startte na de dood van de pastoor. De bouw wordt beschreven.
Pex, R.J. De Witte Zwaan (2) De periode van 1544 tot 1709 wordt besproken. Onder anderen worden de belevenissen van Joris van den Bos besproken. Hij pleegde fraude.
De Post Wat betekent Mallegat Cas Juffermans vraagt wat Mallegat betekent. Voor het eerst vermeld in 1603. Mal kan wind of water betekenen. Een  gek gat kan ook een mogelijkheid zijn.
De Post Ansicht met tulpenvelden J. Lemmers wil graag weten waar een oude ansichtkaart met bollenvelden gefotografeerd is.
De Post Hippelaarsbrug De Rammelaarsbrug en de Hippelaarsbrug liggen in Loosterweg noord. Rammelaar is een manlijk konijn en Hippelaar een vrouwelijk konijn