INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 5 nummer 4, oktober 2006

Nieuwsflitsen Kanaalstraat 44 De gemeenteraad besliste dat het pand van Kanaalstraat niet weer een gemeentelijk monument wordt.
Nieuwsflitsen Zilveren inktstel van de Arnoud Het museum de Zwarte Tulp heeft een zilveren inktstel gekregen van Geert van Hardenbroek, een nazaat van de eigenaar van zandsteenfabriek Arnoud.
Nieuwsflitsen Zemelpoldermolen geen rijksmonument De nieuwe Zemelpoldermolen kan geen Rijksmonument worden.
Nieuwsflitsen Keukenhof, pijler van toerisme Vermeld wordt hoe belangrijk de Keukenhof is voor het toerisme.
Nieuwsflitsen Rapport is steun in de rug tegen verzet bebouwing. Tegen het verder volbouwen van de bollenvelden  heeft Keukenhof een rapport gemaakt. Keukenhof heeft de bollenvelden nodig.
Nieuwsflitsen Laarzenpad Keukenhof In een nieuwsbrief van Offensief van Teylingen wordt gepleit voor verdere uitbreiding van de Laarzenpaden.
Nieuwsflitsen Deltaplan molens De provincie ZH maakt een Deltaplan om het beeld van klassieke molens te behouden.
Nieuwsflitsen Tentoonstelling Nassau in Breda In 1404 kwamen de Nassau’s in Breda wonen. Ter gelegenheid van 600 jaar Nassau’s in Nederland in een expositie in de Grote Kerk georganiseerd. Deze kerk is gefinancierd door de Nassau’s.
Veld, A. in ’t  De geschiedenis van de Witte Zwaan (3) De feesten in de Witte Zwaan worden besproken. De belevenissen van de herbergiers vanaf 1742 worden weergegeven.
Redactie  Driehuizen rijksmonument De bollenschuur en het kantoor er voor van Driehuizen uit 1922 is een Rijksmonument geworden. De stijl is verwant aan de Haagse School. Op het erf wordt nieuwbouw gerealiseerd.
Veld, A. in ’t  Lisse Toen: van kapel tot Agathaparochie In het Kabinet van Nederlandse en Kleefse Oudheden wordt veel over Lisse geschreven. Vele geschriften over Lisse zijn gebaseerd op wat er in bovenstaande document staat. Tot 1460 was er alleen een kapel.
Pex, R.J.  ‘Hij dreigde mij met een bijl’ in 1846 Uit de politierapporten van 1846 wordt in dit vijfde deel verslag gedaan over een stroper, die door de jachtopziener betrapt is met alle gevolgen van dien.
Redactie  Kalender 2007 van Daudeij De 8e kalender van Daudeij is uitgekomen.
Smakman, S. Paardekooper schiep veel markante gebouwen De Lissese architect Aad Paardekooper schiep veel markante gebouwen. Voor een deel van zijn creaties dreigt sloop. Paardekooper verleed in 1991.
 De Post Info gevraagd over emaillen  reclamebord Lima De vraag is wat een emaillen reclamebord met de letters Lima betekent.