INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 6 nummer 1, januari 2007

Nieuwsflitsen Bezwaar tegen uitspraak + eikenboom Kanaalstraat. 44 Op de zaterdag nadat het besluit  van de voorzieningrechter van kracht was geworden is om 7.00 uur het pand deels gesloopt. De VOL heeft het bezwaarschrift ingetrokken.
Nieuwsflitsen Verplicht archeologisch onderzoek gewenst De VOL vroeg na de sloop van Kanaalstraat 44 of er archeologische onderzoek plaats kan vinden. De gemeente vond dit niet nodig, gezien het Bestemmingsplan Centrum uit 1986. Landelijk en Europese is het echter verplicht. Het bestemmingsplan moet volgens de VOL nodig worden aangepast.
Nieuwsflitsen Archeologisch vondsten uit 13e eeuw bij Grachtweg 37 In 2005 is voor de nieuwbouw aan Grachtweg 37 archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er is een waterput uit de 18e eeuw gevonden en resten van een grenssloot, waarschijnlijk uit de 13e eeuw. Uit het vondstmateriaal kan worden opgemaakt, dat aan dit water een of enkele woonplaatsen uit 1100 tot 1400 lagen. Nader onderzoek is noodzakelijk.
Nieuwsflitsen Oude Koningshuys in Sassenheim Rondom het Oude Koningshuis werd archeologisch onderzoek verricht. De resultaten worden besproken.
Nieuwsflitsen Trekvaart 350 jaar In 2007 is het 350 jaar geleden, dat de Trekvaart werd aangelegd. Een boek en een tentoonstelling wordt voorbereid.
Nieuwsflitsen Boek “Nieuw leven voor oude bollenschuren” In november 2006 is het boek ‘Nieuw leven voor oude bollenschuren’ verschenen. In het boek staan 25 voorbeelden van herbestemming.
Nieuwsflitsen Monumentale bollenschuren Vijftig eigenaren  van bollenschuren in de Bollenstreek hebben een schildje ontvangen van de projectgroep ‘Behoud en Herbestemming Bollenschuren’.
Nieuwsflitsen Zwarte Tulpprijs 2006 voor bollenschuur Westeinde Noordwijkerhout Kees van der Zalm uit Noordwijkerhout ontving de Zwarte Tulpprijs 2006, omdat zijn bollenschuur keurig is onderhouden en een nieuwe bestemming heeft gevonden.
Smakman, S. Trekvaart 350 jaar: De scheidspaal op Halfweg In de berm van de Leidsevaart staat een eeuwenoude stenen paal halfweg tussen Leiden en Haarlem. Er stond een herberg waar ook de paarden werden verwisseld. In Halfweg stapten de reizigers even uit. De geschiedenis van de Trekvaart wordt besproken.
Veld, A. in ’t  Bert Kölker laat gevelstenen spreken Bert Kölker heeft heel veel gevelstenen gevonden in Lisse. Hij heeft hele fotoplakboeken vol met foto’s en aantekeningen. Hij hoopt op iemand,die met hem mee wil zoeken en fotograferen. Zijn levensloop wordt beschreven.
Pex, R.J.  Het gestolen schaap in 1847 In deel 6 van de politierapporten gaan we het hebben over Jan Raimond Affourit. Hij woonde op Grotenhof, later aan de Grachtweg. Veldwachter Wijting meldt, dat er een schaap van Affourit kwijt is. De ingewanden, botten en de vacht met blauwe verf werd gevonden. De dader niet.
Veld, A. in ’t  Lisse Toen: landgoed Meerenburgh Matheus Brouerius van Nidik en Isaac le Long schreven over Lisse in het Kabinet van Nederlandsche en Kleefse Oudheden uit 1792 over Lisse. In deze aflevering van ‘Lisse Toen’ beschrijven zij Landgoed Meerenburgh, gebouwd in 1838.
Veld, A. in ’t  Bloemencorso 60 jaar In het Nieuwsblad staan een aantal foto’s van het corso. Opgeroepen wordt om anekdotes te melden aan de redactie.
Redactie  Raaphorst over de nieuwe R.K. scholen (4) Het Sint Agatha Gesticht, het Piusgesticht en diverse RK scholen werden begin 1900 gebouwd na de bouw van de kerk zelf.
Redactie  Stations: Wat een gek ervoor geeft De NS verkoopt 13 stationnetjes in Nederland.
Redactie Op een klein stationnetje Naast het station Lisse hebben nog andere stations in de buurt een andere bestemming gekregen. Op station Vogelenzang worden open haarden verkocht. Een ander gedeelte is in gebruik als restaurant. Station Overveen bevat nu een tandartsenpraktijk en een restaurant. In het station Bloemendaal zit een verdeelcentrum voor reclamemateriaal. Jeugdhulpverlening is daar ook gevestigd.
 De Post Expositie geloof en bijgeloof Op onze expositie Geloof en Bijgeloof in de bibliotheek staan onder de foto’s enkele fouten. Deze worden hier hersteld.
 De Post Architect Paardekooper In het artikel in de vorige Nieuwsbrief over architect Paardekooper zijn enkele fouten geslopen. Deze worden hier hersteld.
 De Post Reclamebord Lima De letters ‘Lima’ op het emaillen reclamebord in het vorige Nieuwsblad betekenen ‘Lissese Middenstands Actie’.