INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 6 nummer 2, april 2007

 

Nieuwsflitsen             De vergulde Zwaan geopend
Nieuwsflitsen Jaar van de molens Het jaar 2007 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Molens’.
Nieuwsflitsen Molen 50 jaar op Keukenhof De molen op Keukenhof is 50 jaar. Het is sinds 2004 een rijksmonument. Het is in 1892 gebouwd in Groningen. In 1957 in het geheel ontmanteld en op keukenhof weer opgebouwd.
Nieuwsflitsen Trekvaart 350 jaar Het is dit jaar 350 jaar geleden, dat de trekvaart is aangelegd. Het boek ‘Tussen tol en trekvaart, 350 jaar water, het monument en de mensen’ door M. Smitsloo komt in maart uit.
Smakman, S. Het oude stoomgemaal wordt totaal vernieuwd Het voormalig stoomgemaal in de Rooversbroek uit 1898 wordt in ere hersteld. De geschiedenis wordt besproken.
Smakman, S. Interview met wethouder: Cultuurhistorische waarde groot Wethouder Mesman geeft een uitgebreid interview over zijn ideeën over een groot aantal oude gebouwen en situaties.
Pex, R.J. De wipwatermolen in de Lageveense Polder De geschiedenis van de wipwatermolen begint vóór 1652. De gehele geschiedenis wordt besproken.
Veld, A. in ’t Lisse toen (slot) In het Kabinet van Nederlandse en Kleefse Oudheden wordt veel over Lisse geschreven. Vele geschriften over Lisse zijn gebaseerd op wat er in bovenstaande document staat. Margariet trouwde in 1198 in Lisse met Diederik, Graaf van Kleef. Daar  wordt voor het eerst over Lisse gesproken.
Veld, A. in ’t Bloemencorso 60 jaar Rineke van Pijpen vertelt over haar deelname aan het eerste corso in 1947. Diverse anekdotes van vroeger worden besproken.
Pex, R.J. Politierapport over Veenenburg In het politierapport uit 1847 wordt het relaas beschreven over het verdrinken van Mietje, de diensmaagd van Leembruggen, eigenaar van Veenenburg, vroeger Huis ter Panne genoemd.
Veld, A. in ’t Een eeuw sociale woningbouw Trias woningbouwvereniging viert het honderdjarig bestaan. De geschiedenis wordt besproken.
Bourgondiën, M. v. Lissese ‘Welgeboren Geslachten De genealogische werkgroep van de VOL start met onderzoek naar de geschiedenis van 14 bekende Lissese families.
Post Vreewijk-Peuepark De wijk Vreewijk heette vroeger het Peuepark. De naam komt van Piet de Peu, de bijnaam van Pieter Marseille, de eerste eigenaar van de woningen.