INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 6 nummer 3, juli 2007

 

Nieuwsflitsen Haarlemmertrekvaart 350 jaar Op vrijdag 11 mei 2007 is in het Museum de Zwarte Tulp onder grote belangstelling de expositie ‘Blauwe ader van de Bollenstreek, 350 jaar Haarlemmer Trekvaart’ geopend door de Commissaris van de Koningin in Zuid Holland. Ook is er een boek uitgekomen met dezelfde titel. Ook is er een prachtige DVD, ‘Heen en weer’ genaamd, gemaakt door het Historisch museum in Haarlem. Er worden in 2007 diverse activiteiten georganiseerd.
Nieuwsflitsen Op een nieuwe website geschiedenis van ZH: www.geschiedenisvanzuidholland.nl Op een nieuwe website www.geschiedenisvanzuidholland van Erfgoedhuis Zuid-Holland staat veel informatie over historische onderwerpen en thema’s. Ook staan er bijzondere archiefstukken en kaartencollecties.
Nieuwsflitsen Praktische opdracht: boek “Lisse en haar ontwikkelingen” Brit van Kesteren heeft de geschiedenis van Lisse beschreven in ‘Lisse en haar ontwikkeling’.  Het staat op de website www.oudlisse.nl/Actueel/brit.html.
Nieuwsflitsen Sloop Wildlust Heereweg 14 De historische villa Wildlust mag worden gesloopt voor de aanleg van de rotonde in de Heereweg.
Nieuwsflitsen Sloop Grotenhof Achterweg 56 Er is een aanvraag voor de sloop van het huis en de schuur Grotenhof. De MON-cie adviseert om de bollenschuur uit 1890, naast de 17e eeuwse tuinmuur en de ingangspilaar te behouden. Ook is archeologisch onderzoek noodzakelijk.
Nieuwsflitsen Sloop Kanaalstraat 13-15 Winkel ‘De verwondering’ op Kanaalstraat 13 en 15 mag worden gesloopt. Ook de Wagenschuur daarnaast op nummer 11 is al aangekocht om te worden gesloopt.
Nieuwsflitsen Beschermde dorpsgezichten met spoed aanwijzen Het bestemmingsplan Centrum uit 1986 moet volgens de VOL worden herzien volgens de nieuwste richtlijnen, zodat de huidige kleinschalige dorpse uitstraling behouden blijft.
Nieuwsflitsen Subsidie voor servicepunt Een aanvraag voor subsidie om het servicepunt in te richten,n is voorlopig afgewezen.
Rink, B. Herdenking 350 jaar Trekvaart met huize Halfweg (1) In een uitgebreid artikel wordt het begin van de Trekvaart beschreven. Daarna wordt de geschiedenis van het Huys Halfwegen beschreven.
Maes, I. Restauratie torens kasteel Keukenhof De meest rechtse toren is nu gerestaureerd. De perikelen rondom de verbouwing worden besproken. Er werden vele namen op oude lijsten of hout gevonden van rond 1800.
Pex, R.J. De buitenplaats Voorburg Langs de Leidsevaart richting Hillegom aan de noordwestkant lag buitenplaats Voorburg. Het bestond reeds in 1735. Voor 1789 was het al gesloopt.
Pex, R.J. Een roddeltje en de gevolgen (1847) In de politierapporten van 1847 wordt een roddel vermeld in verband met de korenmolen Speelman. Molenaar van Rhijn zou een schepel rogge hebben achtergehouden. Dat gaf veel commotie. Zelfs ‘heer officier van Justitie’ bemoeide zich er mee. Het bleek achteraf een grap te zijn.
Boekbespreking 1e Jaarboek Kasteel Keukenhof Het eerste jaarboek van Keukenhof is uit gekomen. Het bestaat uit 7 verschillende artikelen.
Post Ridderfeest in de Engel 1938 We ontvingen 5 foto’s van SOS uit 1938 over ridderfeesten  bij de Engel. Wat was de aanleiding voor dit feest?
Post Grenspalen onderzoek Dr. A.J. Kölker maakt een inventarisatie van alle grenspalen in Lisse.