INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 6 nummer 4, oktober 2007

Nieuwsflitsen Grenspalen worden gemeentelijk monument Het onderzoek naar grenspalen in Lisse door Bert Kölker is afgerond. Het college van B&W heeft besloten de grenspalen aan te wijzen als gemeentelijk monument.
Nieuwsflitsen Halfweg op de kaart gezet Buurtschap Halfweg staat nu op de kaart met de 5 geplaatste plaatsnaamborden. De onthulling door de burgemeester vond plaats na een lezing van Brigitte Brink over de historie van Halfweg.
Nieuwsflitsen Waarderingsubsidie voor servicepunt Voor de inrichting van het nieuwe servicepunt heeft de VOL subsidie van de gemeente ontvangen.
Nieuwsflitsen Bezwaren sloop Wildlust,  Kanaalstraat 11-15 en 22/22a Er is  door de VOL officieel bezwaar gemaakt tegen de sloop van Wildlust , Kanaalstraat 11 tot en met 15 en Kanaalstraat 22 en 22a.
Rink, B. Herdenking 350 jaar Trekvaart met huize Halfweg (2) In deel 2 wordt de brand van het commissarishuis (huize Halfweg) in 1696 en de herbouw besproken.
Smakman, S. Renovatie historisch pand van Van der Zaal Augustinus Bloembollenmakelaars heeft Heereweg 225, het oude pand van van der Zaal aangekocht. Het wordt gerenoveerd. De kelder is het oudste en dateert uit het midden van de achttiende eeuw
Pex, R.J. De Lissese jaren van Van der Stel (1) Willem Adriaan van der Stel woonde van 1699 tot 1733 in Lisse. De periode tot 1708  wordt besproken. Hij woonde eerst op Meerenburgh.
Bourgondiën, M. v. De welgeboren familie Duycker uit Lisse De familie Duycker woonde in de vijftiende en zestiende eeuw  in Lisse. Zij waren een van de welgeborenen in Lisse. Welgeborenen waren van adellijke afkomst en hadden privileges wat betreft belastingen. De genealogie van de familie wordt besproken.
Boekbespreking “Blauwe ader van de Bollenstreek” Het boek ‘Blauwe ader van de Bollenstreek’ is uitgekomen.
Post Het geslacht Van der Codden Wij kregen een genealogisch werkboekje ‘Het geslacht Van der Codden uit Lisse’.
Post Het geslacht Colijn Wij kregen een genealogisch werkboekje ‘Het geslacht Coling, Colen of Colijn uit Lisse’.
Oproep Oproep Blitterswijk Helen Blitterswijk is op zoek naar haar familie in Lisse.
Oproep Correctie Buitenplaats Voorburg Een reactie op het artikel  buitenplaats Voorburg bij Halfweg geeft aan dat de foto waarschijnlijk niet van buitenplaats Voorburg is