INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 7 nummer 1, januari 2008

Nieuwsflitsen Bezwaarprocedure Kanaalstraat 11 gestopt Onze formele bezwaarprocedure tegen de sloop van Kanaalstraat 11, 13 en 15 is gestopt. Beide panden worden  gesloopt.
Nieuwsflitsen Trekvaart wordt definitief op de toeristische kaart gezet Er is een plan gemaakt om de alle trekvaarten in Zuid Holland toeristisch op de kaart te zetten als verbinding tussen landgoederen en andere attracties via fiets, kano, wandel en auto routes.
Rink, B. Herdenking 350 jaar Trekvaart met historie huize Halfweg (3) Van een tekening Huize Halfweg, van Samuel Ireland en het tolhek in Halfweg wordt getwijfeld of het in Lisse is. De geschiedenis van herberg de Bonte Hengst wordt besproken.
Veld, A. in ’t D.W. Lefeber een legende in het bloembollenvak (1) De geschiedenis van veredelaar Lefeber tot 1917 wordt besproken. Hij is in 1894 geboren.
Pex, R.J. De Lissese jaren van Willem Adriaen van der Stel (2) Willem Adriaan van der Stel woonde van 1699 tot 1733 in Lisse. De periode van 1708 tot 1733 wordt besproken. De schrijver twijfelt of van der Stel op Uytermeer heeft gewoond. Hij meent dat hij toen op Zandvliet woonde.
Bourgondiën, M. v. De komst van de Stoomtram 1880 De stoomtram is niet zonder problemen gekomen. Bomen op ’t Vierkant moesten worden gesloopt. Daar werd tegen geprotesteerd. Ook wilde het gemeentebestuur van Lisse bepaalde voorwaarden, waaraan de stoommaatschappij niet aan wilde voldoen.
Boekbespreking “Tussen tol en trekvaart” Tegelijk met het boek ‘De blauwe ader van de Bollenstreek’  verscheen het boek ‘Tussen Tol en Trekvaart’ van Miep Smitsloo. Het tolhuis in Oegstgeest wordt besproken.
Boekbespreking “Molenrijk  Zuid Holland” Een nieuw boek over molens in Zuid Holland is uitgekomen. Het heet ‘Molenrijk Zuid Holland’. Er worden 224 molens besproken.
Oproep Oproep Wagenmakerij van Riek Jacobus van Riek trouwde in 1806 met Maartje van Noord. Zij woonde op Heereweg 112. daar was een wagenmakerij. Diverse vragen over de familie en de wagenmakerij worden gesteld.