INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 7 nummer 2, april 2008

Nieuwsflitsen Erepenning kaaspakhuisje Grachtweg 1A De erepenning 2008 werd toegekend aan Erik Plantenberg voor de restauratie van het kaaspakhuis op de Grachtweg.
Nieuwsflitsen Lezing van stoomtram naar elektrische tram Cor Spruit had een presentatie met prachtig beeldmateriaal van de stoomtram  vanaf 1880 en de elektrische blauwe tram tot 1949.
Nieuwsflitsen  Sloop Heereweg 213-217? de Werkgroep Archeologie verzoekt de gemeente om betrokken te worden bij de geplande archeologische activiteiten na de sloopt van Heereweg 213 tot 217.
Nieuwsflitsen  Landgoederen en Trekvaart Het jaar 2008 is benoemd tot jaar van landgoederen en buitenplaatsen. Een uitvoeringsplan ‘Landgoederen en Trekvaart’ is gemaakt. Er worden diverse publieksevenementen voorbereid.
Brouwer, L. 100 Jaar Van der Putten In 1908 werd stalhouderij P. van der Putten ingeschreven bij de KvK. In 1930 is een contract gemaakt voor het vervoer van  alle lyken per lykkoetst. Alle wetenswaardigheden passeren de revue.
Veld, A. in ’t D.W. Lefeber een legende in het bloembollenvak (2) De veredeling van zijn tulpen wordt besproken.
Pex, R.J. De armencollecte  in 1845 (1) In de gemeenteraadsnotulen van 1845 wordt een collecte behandeld onder de Lissese ingezetenen voor de allerarmsten in Lisse. Er waren nogal wat mensen, die er tegen waren. De protestanten waren tegen en hielpen niet mee. De armen van de kerk kregen dan ook niets.
Bourgondiën, M. v. Ordehandhaving en brandbestrijding in de 18e eeuw (1) Om in de nachtelijke eeuwen toezicht te houden had Lisse een klapwaker in dienst. Zijn belevenissen   worden beschreven. Er was ook een stille nachtwacht.
Oproep Familie Heuvels Joop van Apeldoorn wil graag info over de familie Heuvels. Anthonius Heuvels is geboren in 1814. De familie zou een winkel in Lisse hebben gehad.
Pex, R.J. Politierapporten (9). De verdwenen geit 1847 Op 17 november 1847 werd in Halfweg een geit van Koos Marten vermist. De dader werd aangewezen. Het bleek een roddel te zijn.
Oproep Familie Tegelaar-Peter Is er info van Andries en Neeltje Tegelaar – Peter. Zij hadden tussen 1947 en 1965 een schoenmakerij annex lederwarenwinkel in Kanaalstraat 8.
Boekbespreking “Hollanders en het water” 17 Schrijvers hebben het boek ‘Hollanders en het water’ geschreven. Het gaat over 20 eeuwen Hollandse watergeschiedenis. De informatie is overweldigend, maar alles is goed te begrijpen.
Rectificatie De Lissese jaren van Willem Adriaan van der Stel In een vorig artikel stond dat van der Stel begraven zou zijn onder de grafsteen met zijn naam er op. Dit is niet waar. Hij ligt elders in de kerk begraven.
De Post Info over de kruidenierswinkel Kanaalstaat 94 Een foto met info over Johannes Mijnders en  zijn vrouw Alie. In 2002 is het stamboek “Mijnders is mijn naam’ uitgekomen.