INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 7 nummer 3, juli 2008

Nieuwsflitsen Vlootschouw, rijtuigentocht en theater door ‘Op Koers’ Op 17 mei is er een historische vlootschouw en een rijtuigentocht onder het thema ‘Leve het Landgoed’ gehouden omdat 2008 het jaar van het Landgoed is. Meer info op www.levehetland2008.nl.
Nieuwsflitsen Tentoonstelling virtuele wandeling VOL Een virtuele wandeling door Lisse in de Grote Kerk was te zien en archeologische vondsten bij het kaaspakhuisje en het Oude Elisabethgasthuis.
Nieuwsflitsen 60 Additionele gemeentelijke monumenten aangewezen Van de 300 panden, die de VOL als monumentwaardig heeft opgesteld in 2006 zijn er 60 door de Stichting Dorp Stad en Land (DSL) geselecteerd aan de hand van een puntentelling. Deze 60 panden   zijn voorgedragen aan de gemeente Lisse om ze als gemeentelijk monument aan te wijzen. Tevens zijn er 17 panden voorgedragen, die van lokaal historisch belang zijn.
Nieuwsflitsen Cuypersgenootschap over Openbare School Van de 60 voorgedragen panden zijn er 2 niet aangewezen als gemeentelijk monument. Dat is de Openbare Lagere School, Heereweg 251 en villa Wildlust. Het Cuypersgenootschap en de VOL hebben verzocht deze panden alsnog op de lijst te plaatsen
Nieuwsflitsen Kasteel Keukenhof koop NS station Stichting Keukenhof heeft in maart 2008 een flink stuk land langs het spoor en het oude stationsgebouw aangekocht van de NS
Nieuwsflitsen Boekbespreking 2e jaarboek Kasteel Keukenhof Het tweede jaarboek van Keukenhof heeft als titel “Uit de porseleinkast en de boekentoren”. De porseleinkast en een geschreven portret van  de Haagse regent Nicolaas ten Hove (1693-1738), dat zich in de bibliotheek van Keukenhof bevindt, worden weergegeven.
Veld, A. in ’t D.W. Lefeber een legende in het bloembollenvak (3) De introductie van de tulpen Madame Lefeber en Apeldoorn worden beschreven.
Bourgondiën, M. v. Ordehandhaving en brandbestrijding in de 18e eeuw (2) De klapwaker en de stille nachtwacht begonnen in de 18e eeuw hun rondes bij het wachthuis. Dit wachthuis stond net ten zuiden van ’t Vierkant. De nieuwe gevangenis werd gevestigd in een bestaand huis aan ’t Vierkant. Er was toen één dorpslantaarn. Lisse kreeg het schavot van Noordwijkerhout. Bovenstaande wordt uitvoerig besproken.
Pex, R.J. “Burgemeester, schaam je wat!” Problemen met de klapwaker in 1845 (2) Klapwaker Snaar vroeg in februari 1845 aan burgemeester Van Rosse of hij zijn zoon mocht laten klaplopen. Dat mocht niet. Zijn zoon deed het toch. Snaar kreeg een reprimande. In november gebeurde dit nog een keer. Hij werd toen nog niet geschorst, maar moest voor de vergadering verschijnen.
Deursen, van A.Th. De Statenvertaler  Ds. Willem Baudartius stond in Lisse (1) Baudartius is geboren in Vlaanderen in februari 1565. Hij heeft heel kort in Lisse als predikant gestaan (1596-1598). De gemeente was zeer tevreden. Het beviel zijn vrouw echter niet in Lisse. Zij wilde naar een stad. Dit werd Zutphen.
Bourgondiën, M. v. De vicaris van Sint Servaas te Lisse in 14e eeuw (1) Omstreeks 1250 stichtte Willem II, graaf van Holland een kapel in Lisse. Dit was een kapel ter ere van Sint Servaas. Het bleek echter geen kapel te zijn, maar een kapelanie of vicari. Uitgelegd wordt wat een vicari is. Diverse vicarissen passeren de revue. Willem Ternic was een van de vicarissen. Zijn uitgebreide familiegeschiedenis wordt besproken.
 De Post Info gevraagd van der Stelt-Mesman Clara van Limburg-Boot is op zoek naar haar opa en oma Van der Stelt-Mesman. Zijn er mensen, die het doktersechtpaar hebben gekend?