INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 8 nummer 2, april 2009

Nieuwsflitsen Wildlust gesloopt Maart 2009 is Wildlust gesloopt, ondanks dat het gebouw monumentwaardig was. De alternatieven voor de rotonde, aangedragen door de VOL, werden helaas niet overwogen.
Nieuwsflitsen Erepenning Achterweg Zuid 51 De erepenning 2009 is uitgereikt aan de heer Romijn van Achterweg Zuid. Het gebouw uit 1909 is zeer goed onderhouden.
Nieuwsflitsen Voordracht Chris Wolff In een voordracht sprak Chris Wolff over zijn voorvader Casparus Henricus Wolff. Hij was van 1797 tot 1825 chirurgijn in Lisse. Hij bezat nogal wat onroerend goed in Lisse, oa boerderij de Wolff.
Nieuwsflitsen Nu 91 gemeentelijke monumenten Op dit moment zijn er 91 gemeentelijke monumenten en 35 rijksmonumenten in Lisse.
Nieuwsflitsen 60 jaar Keukenhof Een foto uit begin vijftiger jaren laat zien, hoe druk het toen al was.
Nieuwsflitsen Fietsenroute Bollenerfgoed Een nieuwe fietsroute van 52 km “Fietsen langs Bollenerfgoed” is uitgekomen. De gids is een initiatief van de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CHG Duin- en Bollenstreek.
Nieuwsflitsen Aanvulling artikel Lefeber In de oorlog vonden  Graaf Karel en haar dochter onderdak bij het huis van Lefeber, Achterweg 5.
Schalk, H. Herinneringen en belevenissen van de 2e wereldoorlog Henk Schalk vertelt over zijn belevenissen  in en herinneringen aan de 2e wereldoorlog.
Veld, A. in ’t Het avontuur van de gasfabriek uit de geaxcgruften van Arie Raaphorst (5) De Lissese gasfabriek is gesloopt in de zeventiger jaren. De gasfabriek is gesticht in 1905. Arie Raaphorst verhaalt over de perikelen over de plek waar de gasfabriek zou moeten komen. Eigenbelang bij de raadsleden  en familieleden speelde een belangrijke rol in de talrijke raadsvergaderingen.
Bourgondiën, M. v. Ontslag van RK ambachtsbewaarder in Lisse in de 18e eeuw Vanaf de tachtigjarige oorlog kregen de katholieken in openbare functies vaak ontslag. De katholieke Jacob Floriszn. Van Bourgondiën is geboren in 1680. Hij werd in 1725 ambachtsbewaarder. Uitgelegd wordt wat een ambachtsbeheerder is. In 1726 start een procedure om hem af te zetten omdat hij katholiek was.
Nauta, A. Een Lisses doopvont in Nederhorst den Berg? In Nederhorst den Berg staat in de Willibrorduskerk een doopvont, dat uit de schuilkerk uit Lisse afkomstig zou zijn. Het onderzoek hiernaar wordt beschreven. Het is niet bewezen dat dit doopvont daar vandaan komt.
Wie weet raad Tulpen koppen Op een foto van bollenkoppers staat op de achtergrond een huis. Gevraagd wordt waar deze foto gemaakt is.