Inhoud NIEUWSBLAD Jaargang 8 nummer 3, juli 2009

Nieuwsflitsen Grenspaal bij Halfweg Het kan verkeren! De gemeente Noordwijkerhout heeft de grenspaal bij de Leidse trekvaart aangemerkt als gemeentelijk monument.  De VOL is blij met de aanwijzing als gemeentelijk monument. De geschiedenis van de paal bij Halfweg wordt beschreven.
Nieuwsflitsen Onderscheiding Arie in ’t Veld Arie in ’t Veld heeft een Koninklijke onderscheiding gekregen.
Nieuwsflitsen 3e Jaarboek Kasteel Keukenhof Het 3e jaarboek van Keukenhof is verschenen. Hierin wordt onder anderen de geschiedenis van de 96 Alpenschilderijen beschreven.
Nieuwsflitsen Rectificatie artikel Lefeber In het vorige artikel over de verhuizing van Graaf van Lynden naar het huis van Lefeber tijdens de oorlog meldt de familie dat het huis van Lefeber daarvóór was gevorderd door de Duitsers.
Schalk, H. Welke winkels waren er in de 2e Wereldoorlog. Alle winkels in Lisse tijdens de oorlog worden besproken. Welke winkels, waar ze stonden, wie de eigenaar was en wat ze verkochten komt aan de orde.
Veld, A. in ’t Het wonderlijke avontuur van de gasfabriek ( 2) In de geschriften van Arie Raaphorst wordt alle politieke perikelen rond de bouw van de gasfabriek besproken. Ook de problemen met het buizenstelsel door het dorp wordt besproken.
Pex, R.J. Uit de politierapporten van Lisse over een lijk in 1847 (11) Het lijk van Schoontje de Brave werd in de Gracht gevonden. Ook werd het lijk van een vrouw gevonden. Diverse getuigen worden gehoord. Landman is verdachte, maar er zijn geen bewijzen.
Bourgondiën, M. v. Dubbelhoven aan de Achterweg (2) Voordat Dubbelhoven werd gebouwd, was er in de 17e eeuw al een boerderij van Schrama. De belastingen van diverse jaren van de huizen in Lisse worden weergegeven. Daarmee is de grootte van de huizen te bepalen. De vele landerijen van Schrama worden weergeven, evenals de opvolging op de boerderij.
Wie weet raad Foto gymnastiekvereniging RODA Lisse Wie staan er op een foto uit 1921 van RODA.