INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 8 nummer 4, oktober 2009

Nieuwsflitsen Schenking historisch olieverfschilderij Agathakerk Mevr. Bep de Vos-Elfering heeft een olieverfschilderij uit ongeveer 1910  geschonken. De Agathakerk met de oude toren staat er op afgebeeld met de Gracht achter het Vierkant en de Kapelleweide. Het is geschilderd door Jan Bakker in opdracht van Arie Raaphorst, de grootvader van mevr. Vos. aan de hand van oude ansichten.
Nieuwsflitsen Uitgave boekje Grenspalen van Lisse Er komt een boekje over grenspalen in Lisse, gemaakt door B. Kölker. Alle 15 nog aanwezige grenspalen, hekpalen, wapenstenen en stoeppalen worden beschreven. Helaas heeft de gemeente Lisse de grenspalen niet op de monumentenlijst geplaatst.
Nieuwsflitsen Presentatie boek “Wandelingen langs monumenten” Er is een boekje gemaakt ‘Lisse Centrum Wandeling’. De wandeling is een samenwerking tussen de VOL, gemeente Lisse, de VVV en de citymanager.
Nieuwsflitsen Geschiedenis van Wildlust De geschiedenis van Wildlust vanaf het originele Wildlust tot Villa Wildlust wordt besproken. De oorspronkelijke buitenplaats Wildlust  is rond 1800 gebouwd. De bewoning en eigendom van de landerijen worden ook beschreven.
Brouwer, L. Excelsior 100 jaar In 1909 werd het koor Excelsior opgericht. Excelsior betekent ‘Steeds hoger’.  Er is een boek gemaakt over de geschiedenis en een cd van het Jubileumconcert.
Bourgondiën, M. v. Slag bij het Manpad in Lisse? In Heemstede op de hoek van de Manpadslaan  staat een herdenkingsnaald, waarmee de slag tussen de Vlamingen en de Hollanders wordt herdacht. Maarten van Bourgondiën meent dat de slag ook in Lisse kan hebben plaatsgevonden aan de hand van een kroniek uit de 15e eeuw, de Johan Huyssens van Kattendijke kroniek. Deze kroniek wordt uitgebreid behandeld.
Schalk, H. Welke winkels waren er in de 2e Wereldoorlog? Reacties Er zijn diverse aanvullingen op foto’s in een vorig artikel, waarvan de eigenaren van winkels in de tweede wereldoorlog nog niet bekend waren.
Wie weet raad Gymnastiekvereniging RODA Lisse Op een oproep, wie er op de foto van gymnastiekvereniging RODA Lisse zou kunnen staan, kwamen diverse reactie.
Wie weet raad Foto Lisser Boys Wie staan er op deze foto van Lisser Boys?
De Post Reacties  op Clara van Limburg-Boot Er zijn vele reacties gekomen die Clara van Limburg-Boot niet wist. Zij is daar erg dankbaar voor.
Oproep Oproep  van Blitterswijk Heleen van Blitterswijk vraag informatie over haar familieleden in Lisse.
Boekbespreking Boekbespreking 3e jaarboek Kasteel Keukenhof Het 3e jaarboek van Keukenhof is verschenen. Hierin worden onder anderen verdwenen schilderijen en oude techniek op Keukenhof beschreven, evenals de planten, mossen en paddenstoelen en info over Santvliet.