Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 1 2023

 

Prince, E. Bestuurszaken Tijdens de algemene ledenvergadering werd Jos van Bourgondiën bedankt als bestuurslid. Louise Kerkvliet volgde hem op. Wij hebben heel wat activiteiten in verband met 825 jaar Lisse. Ook het 400 jarig bestaan van de Poelpolder in 2024  kost nu al veel tijd.
Redactie Bij de voorplaat Detail van een kaart van Jan Pietresz. Dou van de Poelpolder, Lisserbroek en Rooversbroek met tekst over 825 jaar Lisse.
Nieuwsflits Heemtuin al 50 jaar een feest voor bloemetjes en beestjes KMTP afd. Lisse e.o (Groei en Bloei) nam in 1973  het initiatief om een heemtuin te stichten aan het einde van de Don Boscostraat
Nieuwsflits Jozefbeeld gered van de sloop Tijdens de sloop van de voormalige St. Josephschool in Lisse is het oude Jozefbeeld (Jozef en kind Jezus) naar het kunstenaarsduo Iet Langeveld en Wout Ruigrok gegaan naar hun onderkomen aan de Heereweg 253.
Nieuwsflits Het plan voor “De Zon” goedgekeurd door gemeentebestuur De verbouwing van het gemeentelijk monument “De Zon” uit
1935 (voorheen Tissing) aan de Kanaalstraat 33, samen met twee panden aan de Van der Veldstraat 2 en 2a tot een gebouw  is nu goedgekeurd door de gemeente Lisse
Nieuwsflits Schriftspiegel, handschriften uit vroegere eeuwen Na jarenlang uitverkocht te zijn geweest,
heeft uitgeverij Verloren in Hilversum opnieuw het boek
Schriftspiegel uitgebracht, in een herziene editie. Het boek
bevat 134 teksten van de dertiende tot de achttiende eeuw
Stelder, P. Over chirurgijns en docters (1) De Chirurgijns en de docters deden bijna alles alleen: operaties, bevallingen, tandzorg en medicijnbereiding. De periode van de medici van 1800 tot 1860 wordt besproken. Er zijn in Lisse 2 artsenpraktijken.
Bourgondiën, J. van Een mooie vondst De VOL heeft een zesponder gekregen uit de periode van het beleg van Haarlem in 1572/1573. .Deze is gevonden in een tuim op 50 cm diepte
Redactie Bij de hartpagina Het bedrijf van bollenbedrijf Grullemans staat mooi op een luchtfoto uit 1928. Ook villa Meerenburgh op Heereweg 25 staat en mooi op
Floorijp, D. OudNieuws: De bierbrouwers in Haarlem In de 17e en 18e eeuw betrokken de herbergen in Lisse hun bier uit Haarlem. Veel Haarlemse brouwers waren vaak geheel of gedeeltelijk eigenaar van de herbergen in Lisse.
Kampen, A. van en Verstraeten, A. Ambacht Lisse anno 1623 De volkstelling van 1623 om belasting  te kunnen heffen wordt beschreven. Het geeft unieke en interessante nformatie over de samenstelling van de bevolking, soorten beroepen en aantal huizen.
Brouwr, L. De wilde flora van de Bollenstreek: hop Hop wordt besproken vanwege het artikel over de brouwers van Haarlem. Voor het maken van bier is hop nodig.
Grimbergen, R. Het pareltje van baljuw Van Buren Isaac van Buren woonde vanaf 1791 op landgoed Wassergeesr. Hij was patriot en had ook een enorme collectie boeken en kunst. In de tuin van landgoed Wassergeest had hij ook een enorme collectie  van kostbare en exotische siergewassen.