Inhoud Nieuwsblad 22 nummer 4  2023

 

Voet, J. van der Bestuurszaken Jan van der Voet ontdekte dat veel Lissers van het bestaan van de VOL niets afwisten. Hij pleit voor meer promotie.  Bij het slopen van de panden van de voormalige
garage Heemskerk aan de Heereweg is geen het verplichte archeologisch onderzoek  uitgevoerd. En dat op ongeveer het oudste stukje van Lisse!
Redactie Bij de voorplaat De brandweer bestaat dit jaar officieel 200 jaar. Op de foto een brandend huis met veel publiek.
Nieuwsflits Ontwikkelingsplannen Protestantse Gemeente Lisse (PGL) Door de lange duur van de fusie van de kerken van PGL heeft de kerkenraad nog niet kunnen starten met de verbouwing van de Grote Kerk en het bouwen van huizen op de locaties Pauluskerk en Geref. Kerk. De discussie met de overheid is namelijk nog niet afgerond.
Nieuwsflits Verleende kapvergunning van een waardevolle haagbeuk Op 31 oktober is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een waardevolle haagbeuk in de Zwanendreef bij Agathapark 2 en 4. De boom is gezond en vormt geen gevaar. De VOL is in overleg om bij kap 3 nieuwe bomen te plaatsen in de Zwanendreef.
Nieuwsflits Onverwacht aftreden Alfred Pop Alfred Pop is onverwacht afgetreden als voorzitter van het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG).
Nieuwsflits Poelpolder 400 jaar Volgend jaar is het zover: we vieren het 400-jarig bestaan van de Poelpolder. In het jaar 1624, werd de Poel drooggelegd. Ter ere van dit bijzondere jubileum zal VOL  een boek publiceren over de rijke geschiedenis van de Poelpolder, en een historische wandelroute introduceren.
Stelder, P. Huisartsen in de jaren dertig Huisartsen komen en gaan maar de zorg zal altijd blijven bestaan. Paul Stelder doet het ook al een tijdje wat rustiger aan met de zorg. Maar doet nu zijn best om de zorggeschiedenis van Lisse te beschrijven in een serie artikelen
Pex, R. Hoe rond 1700 ‘den duvel’ regeerde op Keukenhof Hoe den duvel regeerde op Keukenhof’ kopt het artikel van Rob Pex. Nou dat beloofd weer wat! Verhalen die uit het onderste van archiefladen worden opgedoken. Ook deze anekdotes komen naar boven! Het mag dan oud nieuws zijn, maar wel wetenswaardig.
Redactie Bij de hartpagina Wat zijn ze toch mooi die hartpagina’s! Het archief van Aviodrome herbergt heel veel van dit soort vogelvluchten van over heel Nederland. Het kost wel wat, maar toch is het goed dat dit bewaard wordt! Bedankt Aviadrome voor al dat moois!
Grimbergen, R. Schat gravende schavuiten in Lisse Op Kaageiland woonde de schrijver van deze avonturenreeks. In een paar van zijn boeken mag Lisse ook mee doen. Een zeer bijzonder mens die Willy van der Heide, of was het toch….. Afijn, lees 20 maar wat Ria Grimbergen erover schrijft.
Brouwer, L. 200 Jaar in vuur en vlam Twee eeuwen goed geregelde brandweer in Lisse. Goed geregeld, want brand moet zo efficiënt mogelijk bestreden worden. Snelheid en routine worden zoveel als mogelijk getraind. Iedere seconde telt, dus ruim baan voor de brandweer!
Brouwer, L. De wilde flora van de Bollenstreek: de zwanenbloem De laatste bloem komt aan de orde de Z van Zwanenbloem wordt nu besproken en dan is dat verhaaltje uit. Een andere rubriek komt in het volgende nummer. Daar nemen we op pagina 31 de aftrap van. Maar nu nog even een zwanenzang.