INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 2, april 2011

Nieuwsflitsen Hoorzitting Grotenhof Achterweg In een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Bond Heemschut, CHG Duin- en Bollenstreek, Monumentencommissie, Gemeente Lisse en de VOL heeft de gemeente toegegeven fouten te hebben gemaakt m.b.t. communicatie en goedgekeurde bouwtechnische tekeningen op de plek van de monumentale schuur van Grotenhof. Dit moet in de toekomst procedureel worden voorkomen.
Nieuwsflitsen Definitieve sloop het Hofje van Six Het hofje van Six is niet meer monumentwaardig, omdat er bewust geen onderhoud is gedaan. Op grond hiervan zou tegen de afspraak van de rechter beroep kunnen worden gedaan, maar helaas is dat nu te laat. Dit bleek tijdens bovengenoemde hoorzitting.
Nieuwsflitsen Verzoek gemeentelijk monument Openbare Lagere School Het Cuypersgenootschap heeft bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de OLS tot gemeentelijk monument. De VOL ondersteunt dit.
Nieuwsflitsen Vaandel “De Hanze” Wim Bosch nam in Voorhout van broeder Dalmatius van Heel een vaandel in ontvangst. Het vaandel behoorde toe aan de RK Kruideniersvereniging van St. Jozef, afdeling Lisse, opgericht in 1912.
Nieuwsflitsen Oorkonde in priesterkoor Agathakerk Een kistje met documenten is ingemetseld tijdens de restauratie in het priesterkoor.
Nieuwsflitsen Erepenning voor Van der Salm, Achterweg 6 Op de jaarvergadering kreeg de familie van der Salm de erepenning van de VOL voor de renovatie van hun pand Achterweg 6.
Nieuwsflitsen De Vergulde Zwaan’ is terug op Havendwarsstraat 4 ‘De Vergulde Zwaan’ is terug op Havendwarsstraat 4 na het vergulden.
Nieuwsflitsen Lezing Erwin de Mooij over crash bommenwerper in de Engel Op 15 maart hield Erwin de Mooij een inleiding over de crash van bommenwerper Jay Hawk (26 sept. 1944) bij de Engelenbrug.
Pex, R.J. Uit de politierapporten: werken op zondag (13) Rond 1850 was het uit den boze om op zondag te werken. Teunis Obdam had echter onder kerktijd een kruiwagen gras gemaaid om te verkopen. De burgemeester wist niet wat hij er mee aan moest, omdat Obdam arm was.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (5) Dirk van der Tang is geboren in 1804 en overleden in 1899. na zijn huwelijk met zijn 2e vrouw, woonde hij in Amsterdam en overleefde de meeste van zijn kinderen. De geschiedenis van de familieleden van Tol, Klaveren, van der Bron en Tromp in die tijd worden weergegeven.
Floorijp, D. PTT, Post Telegraaf Telefoon Waar nu de Madelief staat, stond vroeger het statige postkantoor. In de vijftiger jaren werkten er 16 personen. De werkzaamheden worden besproken. De looproute in de Poelpolder is interessant.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Petrus Wilhelmus Lemmers Petrus Wilhelmus Lemmers is geboren op 4 november 1905 en overleden op 1 januari 1985 in Leimuiden. Hij was bollenkweker.
Wie weet raad Foto familie van der Zonneveld, Voorhout Wie staan er op de foto.
Romeyn, B. Hoog bezoek in Lisse Het CDA bestuur vergaderde  rond het aan het begin van de 20e eeuw in het gebouw aan de Bondstraat van de Katholieke Arbeidersbond. Het was een armoedige kroeg.  Een aantal leden van de Staten Generaal kwam op bezoek. De ordinaire omstandigheden in de kroeg worden besproken.
Oproep Familie Ter Meer-Timmer Henno Zelis vraagt info over zijn grootouders familie Ter Meer of Termeer. Zij zouden een eethuisje in Lisse hebben gehad.
Archiefjes Drinkwater in 1893 Er komt in 1893 een nieuwe waterput achter het raadhuis op ’t Vierkant nummer 140, naast de huidige apotheek. De waterput op het Vierkant wordt gedempt omdat het water slecht is.