INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 10 nummer 4, oktober 2011

 

Nieuwsflitsen Archeologische samenwerking gemeenten Bollenstreek De gemeente Lisse heeft een archeologische samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Katwijk. De archeoloog van Katwijk gaat dus ook werken voor Lisse.
Nieuwsflitsen Monumentale bomenlijst 2011 De gemeente heeft een nieuwe monumentale bomenlijst samengesteld. Dit is de basis voor een te maken wandel- en fiersboekje langs monumentale bomen.
Nieuwsflitsen Naamgeving historische bruggen in Lisse Aad van Kampen heeft de namen van 21 bruggen achterhaald. De gemeente Lisse wil bordjes met de naam van de brug maken. De VOL controleert de namen.
Nieuwsflitsen Oprichting Etymologische Naamkunde werkgroep Er is een Etymologische werkgroep opgericht om de oorsprong van namen te achterhalen.
Nieuwsflitsen Zienswijze op concept Cultuur 2012 tot en met 2015 Op 20 september 2011 werd de nieuwe conceptnota Cultuur 2012 tm 2015 gepresenteerd door gemeente Lisse. De VOL heeft een zienswijze ingediend. Er wordt verhoudingsgewijs veel geld uitgegeven aan beeldende kunst.
Nieuwsflitsen Historische wandeling door Lisse voor vleeswarenfabriek Persoon Op het personeelsfeest van vleeswarenfabriek werd onder leiding van 4 vrijwilligers van de VOL door het centrum van Lisse gewandeld. Omdat er ook  veel oud-Lissers aanwezig waren kwamen er veel verhalen los.
Nieuwsflitsen Lezing Vos over dialecten in de Bollenstreek Op een lezing voor de VOL op 20 september sprak Stephan de Vos over dialect. Hij onderzoekt de verschillende dialecten.
Nieuwsflitsen Cultuur Historische Atlas Bollenstreek Er is subsidie gekregen om een Cultuurhistorische atlas voor de Duin- en Bollenstreek te ontwikkelen. Landschapsbeheer Zuid-Holland heeft de regie. Oa de VOL is benaderd om elementen aan te dragen.
Nieuwsflitsen In memoriam Cees Mosseveld Cees Mosseveld heeft veel ingebracht in het boekwerk ‘Registratie Waardevolle panden in Lisse’. Ook voor het stationsgebouw heeft hij zich ingespannen.
Bourgondiën, M. v. Grafelijk en hertogelijk bezoek aan het eind van de veertiende eeuw De graven van Holland reisden regelmatig door hun Graafschap. Lisse heeft in de veertiende eeuw als halteplaat gefungeerd. Diverse bijzonderheden van deze bezoeken worden vermeld.
Nieuwsflitsen Genlias en de Digitale Stamboom vervangen door WieWasWie.nl De websites Genlias en digitale stamboom.nl zijn gebundeld tot de website WieWasWie.nl. Het bevat burgerlijke standen en bevolkingsregisters van een groot aantal archieven. Ook DTB-registers, memories van successie, notariële archieven, scheepssoldijboeken van de VOC en het kadaster zijn opgenomen. De website wordt nog verder uitgebreid.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (7) De familiegeschiedenis vanaf 1802 tot 1813 wordt besproken. Jacoba de Smet, Leendert van der Werff, Bastiaan van der Tang, Kees van der Tang, bollenbedrijf de Graaff en Dirk van der Tang zijn enkele namen, die de revue passeren.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Johannes Berbee Bollenkweker Johannes Berbee is geboren op 13 juli 1875 en overleden op 16 december 1956.
Pex, R.J. Nogmaals over de zwerver Jude J. Landman, ca. 1850 In de notulen van het gemeentebestuur van Lisse komt Landman, geboren in 1790, regelmatig aan de orde. De armenwet komt aan de orde. Landman werd verpleegd in Arnhem . De kosten zouden daarom voor de gemeente Lisse zijn. Zij maakte echter bezwaar. Echter zonder resultaat
Veld, A. in ’t Oudste inwoonster Lisse  C. Faas-Reijerkerk is 106 jaar Burgemeester Langelaan bezocht mevrouw C. Faas-Reijerkerk, die 106 jaar is geworden.
Veloo, A. Molens; Jan Pieter, molenaar van de Lageveense Molen Jan Pieter Molenaar was molenaar in de Lageveense Polder. Iedereen noemt hem JP. Hij is geboren op 3 maart 1931 in de Wategraafsmeer te Amsterdam. Vanaf 1995 was molenaar op de Lageveensepoldermolen.
Reacties info over Ter Meer-Timmer betreft restaurantje In een huis in de Ranonkelstraat was een Indisch eethuisje.
Reacties PTT Post Telegraaf Telefoon Ina van Leeuwen had extra informatie over directeur Thies, geboren in Meppel.
Boekbespreking Uitgave 5e  jaarboek Kasteel Keukenhof In het 5e jaarboek staat  een verslag van een reis naar Japan in 1855, een artikel over waaiers en Amerikaanse meisjesboeken op kasteel Keukenhof.