INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 1, januari 2012

Nieuwsflitsen Archeologisch onderzoek Lisse Op www.cultureelerfgoed.nl van ARCHIS staan archeologische vondsten in Lisse. Het is niet compleet. Menno Dijkstra zet zich in om niet opgenomen vondsten te registreren.
Nieuwsflitsen Bruggen in de Poelpolder In een reactie op een artikel over naamgeving in Lisse geeft Nic Geerling aan, dat de brug in de 1e Poellaan de Hoge brug werd genoemd. Hij geeft ook met originele tekst aan dat in 1628 de brug in de Poellaan te laag was.
Nieuwsflitsen Etymologische werkgroep Een Etymologische en Toponymische werkgroep is ingesteld. De bedoeling is om de betekenis van Lissese namen, zoals ’t Vierkant en Akervoordelaan te achterhalen.
Nieuwsflitsen Werkgroep historie en genealogie De werkgroep Historie en Genealogie zoekt nieuwe leden. Er is veel archiefonderzoek noodzakelijk.
Veloo, A. Jan Pieter, molenaar van de Lageveense molen (2) De Lageveense molen heeft een vlucht van 18.40 meter. Na de brand in 1890 is de molen herbouwd  door molenmakersbedrijf Melman uit Warmond. Dit artikel en het artikel in het vorige Nieuwsblad met veel informatie is gebaseerd op Molenwereld 2000-9-192.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis Van der Tang (8) Deze aflevering begin met het overlijden van Barend van der Bron in 1815 en eindigt met het overlijden van Gerrit van Klaveren in 1814. Namen die genoemd worden zijn Aaltje Tromp, Cornelis van der Bron, Antoinette Liefting en Teuntje van Tol.
Geest, A. van der Anna van Gogh-Kaulbach 1869-1960 Anna Kalbach heeft 40 romans en vele andere artikelen. Grootvader Kalbach was vanuit Duitsland naar Nederland gekomen. Na haar huwelijk in 1899 woonden zij en haar man aan de Heereweg 296. Het huis was toen net gebouwd. Vanaf 1903 woonden zij op Hoofdstraat 18 in Sassenheim. In 1906 gingen zij naar Haarlem en daarna in Arnhem.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Johanna van Opzeeland Johanna van Opzeeland is geboren in 1857 en overleed een paar maanden later.
Veld, A. in ’t Gebouw voormalige tuinbouwschool 100 jaar De 100-jarige geschiedenis van de Rijks Middelbare Tuinbouwschool wordt besproken.
Bemelman, L. Lissese families: Brero In september 1725 staat een artikel over het geslacht Brederode geschreven door Matthieu in de Navorscher. De naam wordt op vele manieren geschreven, o.a. Brero. Gerrit Brero, geboren in 1615 in Lisse was de stamvader van een grote familie in Lisse. Zij nageslacht wordt beschreven.
Kaaden, H. van der De Heemtuin Lisse In 1971 kreeg de KMTP, afd. Lisse (Groei&Bloei) een stuk grond bij de Zemelpoldermolen. Het land hoorde oorspronkelijk bij boerderij Zwanendrift. De geschiedenis wordt besproken. Op www.heemtuinlisse.nl staat veel meer info.
Slottje-Kooiman, J. Een schoolfoto uit 1928 Tegenover de Westerdreef naast de stalhouderij van Scheeepmaker was een laantje. Daarachter was een bewaarschool. Op een foto uit 1928 staan diverse kinderen, die met name worden genoemd.
Wie weet raad Foto Looft den Heer Op een foto in het vorige Nieuwsblad staat het bestuur. Namen worden genoemd. Ook van een groepsfoto.
Wie weet raad Foto personen op de Stationsweg Op een foto uit het begin van de negentiende eeuw staan personen bij het station. Namen worden gevraagd.