NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 3, juli 2012

Nieuwsflitsen Dissertatie Menno Dijkstra: ‘Rondom de mondingen van Rijn en Maas Menno Dijkstra, geboren in Lisse en lid van de VOL promoveerde op 14 december 2011 op zijn onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van het kustgebied van Zuid-Holland, wat nu in boekvorm is uitgegeven.
Nieuwsflitsen ANBI status De VOL is aangewezen als culturele ANBI.
Nieuwsflitsen Open monumentendag Het thema van Open Monumentendag 2012 is ‘Groen van Toen’.
Nieuwsflitsen DTB boek St. Pancratius Sassenheim In de Rijnlandreeks van Doop- Trouw- en Begraafboeken is een nieuw boek over de St. Pancratiuskerk verschenen over de periode 1687 tot 1812.
Nieuwsflitsen Onderzoek razzia’s door Cammenga Er is veel info gekomen over de oproep over Jillert Cammenga in ons vorige Nieuwsbrief.
Nieuwsflitsen Verdwijning ABN/Amrobank  op het Vierkant Het ABN bankgebouw op het Vierkant wordt gesloopt. Hier stond vroeger het Rechthuis en het gemeentehuis. De nieuwbouw wordt Oud Raadwijk genoemd.
Nieuwsflitsen Bezoek BNS Voorhout (vaandel) Een vaandel van de Middenstandsvereniging St. Jozef, ‘De Hanze’ is geschonken aan de VOL door de broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Het vaandel is gerestaureerd.
Nieuwsflitsen Wandeling Heemtuin Er was een rondleiding in de Heemtuin. Dit stukje grond is ontstaan na aanleg van leidingen onder het huidige schelpenpad. Het hoorde bij boerderij Zwanendrift.
Nieuwsflitsen 50 jaar Poelpolder De eerste paal voor de nieuwbouw in de Poelpolder was op 6 mei 1965. Er zijn allerlei ideeën  geopperd om dit te vieren in 2015.
Wesseling, E. Glas-in-lood raampjes Twee glas-in-lood raampjes uit de zijmuur van de VVV aan de Grachtweg mochten niet onder de slopershamer vallen. Onlangs werden ze deskundig uit de sponningen verwijderd door de VOL. Ze werden vakkundig gerestaureerd en ten toon gesteld in het gemeentehuis. Daarna worden ze bij de VOL bewaard.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (10) Alida van Klaveren trouwde in 1825 met Jan van de Boon. De belevenissen van Dirk van der Tang in 1825 tot 1828 worden beschreven.
Floorijp, D. Brood in 1830 van Bakker Rotteveel Beschreven wordt hoe er in de 19e eeuw brood werd gebakken van het maken van meel tot het eindproduct in de winkel. Johannes Rotteveel had een winkel aan de Heereweg. Bij zijn overleden in 1880 werd de winkel verkocht aan Freriks.
Romeyn, B. De bibliotheken van Lisse (1) De eerste bibliotheek op Protestante basis van Lisse was aan de Kanaalstraat naast slagerij Koot. Deze was opgericht in 1947. In 1967 was de bibliotheek gevestigd in Salvatori aan de Wagenstraat.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Cornelis van Waveren Cornelis van Waveren is geboren op 17 maart 1897 en overleden op 17 september 1973.
Groen, N. De overeenkomst tussen Lisse en ’t Vierkant: vuur (1) De plaats Lisse en de duintop ’t Vierkant waren gelijk aan elkaar. Moet Vierkant eigenlijk Vuurkant zijn? Het Vuurkant kan gezien worden als verhoogd vuur of te wel vierbaak of vuurbaak. Ook brandstapel of nabij het vuur of de brand is een mogelijkheid.
Hageman, J. Tulpenbroeierij Verslagen over bijeenkomsten van bollenkwekers van 1829 tot 1932 van Jan Hageman geeft inzicht over een mogelijkheid om tulpen voor kerst in bloei te kunnen krijgen.
Hageman, J. Autobiografie Jan Hageman Jan Hageman  is geboren in 1884. Het werkzame leven van Jan in de bollen wordt beschreven. Hij is in 1949 overleden.
Wie weet raad Foto Grullemans Een klassefoto, omstreeks 1930 gemaakt. De vraag is van welke school en jaar is deze foto. Wie staan er op.
Wie weet raad Foto Roda Aanvullende info en namen worden gevraagd van een foto van RODA. Veel kinderen, keurig in dezelfde kleding staan er op.
Wie weet raad Oproep HBG: Maarten Timmer over vroegere proeftuin Info wordt gevraagd over de methode Betting. Hij dacht viruszieke bolgewassen te kunnen genezen. Daartoe werd door de HBG een proeftuintje opgericht in 1941. Ook voorzitter D. van Egmond van de HBG was hier bij betrokken.
Redactie Foto’s van glas-in-lood raampjes Op 2 mooie foto’s zijn de glas-in-lood raampjes uit het VVV-gebouw aan de Grachtweg te zien. Voorheen woonde hier beurtschipper Van der Linden.