INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 11 nummer 4, oktober 2012

Nieuwsflitsen Bollenstreek in bedrijf De VOL had een kraam bij het Oude Huis op de Rooversbroekdijk tijdens  de actie Bollenstreek in bedrijf.
Nieuwsflitsen Kroniek van Van der Zaal De kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Van der Zaal (1762-1839) is uitgekomen. Kölker heeft eerst de dagboeken van Van der zaal getranscribeerd. Later heeft hij een lopend verhaal gemaakt van alle in onderhoud zijnde molens. Ook het archief van de familie Beelen, molenaars van de korenmolen in Lisse werd gebruikt in het boek. Een genealogie van Van der Zaal ontbreekt niet in het boek.
Nieuwsflitsen Glas-in-lood raampjes in het gemeentehuis Else Wesseling onthulde de  glas-in-lood raampjes in het gemeentehuis. Zij zijn gerestaureerd door van der Meij. De raampjes komen uit het VVV-gebouw  aan de Grachtweg. Ze verwijzen naar een belangrijke bedrijfstak in Lisse;  de beurtschipperij. De laatste beurtschipper was Martinus van der Linden.
Groen, N. De overeenkomst tussen Lisse en ’t Vierkant: vuur, (2) Het Latijnse lux, het Deense lys, het Zweedse ljus en het oud-Zweedse lusne hebben alle vier een overeenkomst met onze plaatsnaam Lys. Het heeft in alle gevallen met licht of vuur te maken. Gezien de hiervoor geschetste betekenis van ’t Vierkant als verhoogd vuur en de vroegere fysieke overeenkomst tussen Lisse en ’t Verkant is het waarschijnlijker dat Lisse vuur betekent in plaats van licht, helder of blank.
Pex, R.J. Uit de politierapporten: een handgemeen bij Klopjeshove in 1847 (14) Op een schilderij is boerderij Klopjeshove te zien. In 1847 was Hermanus Wubben daar boer. Anthonie van der Vossen was de baas van het personeel.  Er was een gerucht dat van der Vossen geld schuldig was aan zijn werknemer Toon van der Linden. Het werd slaande ruzie, waarvan aangifte werd gedaan.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (11) Aad van der Meij woonde op landgoed Roosendaal naast de boerderij van Geesje Slootheer. Van der Meij overleed in 1827. In 1832 werd Roosendaal verkocht aan Ernst Joseph van den Berg.
Romeyn, B. De bibliotheken van Lisse (2) De katholieke bibliotheek was gevestigd aan de Kanaalstraat achter een winkel, die o.a. rozenkransen en wijwaterbakjes verkocht.
Hageman, J. Pioniers in de tulpenbroeierij Jan Hageman, cultuurbaas bij Leo van Grieken, was aan het experimenteren met het vervroegen van tulpen door warmte. In 1929 werd dit in de praktijk gebracht. Zij betalen Hageman f. 10000,- voor een volledige beschrijving en geheimhouding tot eind 1932. De resultaten in de loop der jaren waren matig tot slecht. De animo daalde tot een dieptepunt. Andere ontwikkelingen met koeling snelden de groep voorbij.
Lisses kwartiertje Rectificatie  kwartierstaat  Cornelis van Waveren Johanna Margaretha Marseille was niet de dochter van zijn eerste vrouw, maar van zijn tweede.
Archiefjes Voogden in 1782 Het aanstellen van voogden in 1782 wordt beschreven.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Leendert Tibboel Leendert Tibboel geboren in 1913 en overleden in 1991 was woninginrichter.
Boekbespreking 6e Jaarboek kasteel Keukenhof In deel 6 worden globes, oorkonden en botanica beschreven. Ook de verpachting van de heerlijkheid Lynden in Gelderland komt aan de orde. Het huisarchief van Keukenhof en het boek De florum cultura worden beschreven.
Wie weet raad Waar is het schilderij van Piet Horsman Piet Horsman schilderde in 1965 het interieur van Smederij Schuts aan de Kanaalstraat. Waar is dit schilderij gebleven?