INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 1, januari 2013

 

Nieuwsflitsen Zienswijze bestemmingsplan Centrum De VOL heeft samen met Erfgoedhuis ZH een zienswijze gegeven op het nieuwe bestemmingsplan Centrum. Er is geen rekening gehouden met de nieuwe wet Modernisering Monumentenzorg (MoMo).
Nieuwsflitsen Nieuwe tuin Dever Dever heeft subsidie gekregen van de gemeente Lisse voor de realisatie van een Tuin der Zinnen. Deze tuin wordt aangelegd bij Dever ter gelegenheid van 50 jaar Stichting Dever.
Nieuwsflitsen Wandeltocht door Lisse De VOL organiseerde een wandeling door Lisse het voor notariskantoor Timmers. Een hoogtepunt was Romijn’s Antiek aan de Heereweg.
Nieuwsflitsen Excursie Archeon De VOL organiseerde een excursie naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. Ook diverse stukken uit Lisse waren te zien.
Nieuwsflitsen Onderzoek huisnummering Tot 1885 had ieder huis in Lisse een nummer. Daarna is Lisse verdeeld in Secties met een nummer, bijvoorbeeld Sectie C huis 80. Vanaf 1930 heb je de huidige nummering met daarna hernummeringen.
Groen, N. Nogmaals: de overeenkomst tussen Lisse en het Vierkant is vuur. Naar aanleiding van de vorige artikelen over Lisse en ’t Vierkant stelden diverse mensen, dat ’t Vierkant met de Vierschaar of rechtbank te maken zou kunnen hebben. Ook wordt genoemd dat ’t Vierkant palissade of verschansing zou kunnen betekenen. Lisse zou ook vernoemd kunnen zijn naar een toernooi in 1182.
Zaal, R. van der Verhalen bij Kroniek van Van der Zaal De schrijver heeft aanvullingen op het boek Kroniek van een molenaar. Hij heeft oudere foto’s en een beschrijving van de genealogie van zijn voorouders van der Zaal en A. van Grotenhof.
Romeyn, B. De bibliotheken van Lisse (3) Een bibliotheek annex boekenwinkel was gevestigd in de Kapelstraat. Dit was de algemene bibliotheek. Deze bibliotheek stopte toen het echtpaar de Haas met pensioen ging. Romeyn bouwde toen zelf een bibliotheek op.
Pex, R.J. De ´verplaatsing´ van het gemeentehuis, 1848 (1) Sinds lange tijd fungeerde de Witte Zwaan als Rechthuis. Door een ruzie tussen burgemeester van Rosse en logementhouder Rotteveel in 1848 kwam in de gemeenteraad aan de orde of het Rechthuis verplaats zou moeten worden.
Bourgondiën, M. v. Beroepen in het kohier van het familiegeld uit 1674 Een lijst met beroepen wordt in 1674 weergegeven in verband met geplande belastinghervormingen. De veranderingen gingen uiteindelijk niet door.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Abraham Moolenaar Abraham Moolenaar werd geboren in Lisse in 1898 en is overleden in 1971 in Haarlem.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (12) Op 4 november 1833 beviel Alida van Klaveren van een zoon, Aart Jacobus van der Boon was zijn naam . Zijn toekomstige schoonvader was Dirk van der Tang.
Floorijp, D. Hoe een uitgaansdag in 1845 tragisch eindigde Na bezichtiging van het nieuwe gemaal de Leegwater sloeg de boot om. Sijmen Barnhoorn, Jacob Koopmanschaap en Cornelis van Riek verdronken  toen.
Wie weet raad Lisser Boys Op een foto van Lisser Boys in het Nieuwsblad van oktober 2009 worden diverse namen genoemd
Wie weet raad Een foto voor de schuur van Segers Zomerzorg Wie herkent er personen op deze foto?
Boekbespreking Canon van Hillegom De vrienden van Oud Hillegom  hebben een canon gemaakt over Hillegom.