INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 12 nummer 2, april 2013

Nieuwsflitsen Presentatie “Kroniek van Van der Zaal” De kroniek van de Lisser timmerman en molenmaker Van der Zaal (1762-1839) is gepresenteerd op 15 januari 2013. Kölker heeft eerst de dagboeken van Van der zaal getranscribeerd. Later heeft hij een lopend verhaal gemaakt van alle in onderhoud zijnde molens. Ook het archief van de familie Beelen, molenaars van de korenmolen in Lisse werd gebruikt in het boek. Een genealogie van Van der Zaal ontbreekt niet.
Nieuwsflitsen Zienswijze VOL bestemmingsplan Centrum geaccepteerd De VOL heeft in 2012 een zienswijze gegeven over het bestemmingsplan Centrum. Veel van onze opmerkingen zijn in het plan verwerkt. Het belangrijkste punt echter niet. Dat is het aangeven van welke monumenten er in het plan staan. Dit is volgens de nieuwe wet MoMo (wet modernisering monumentenzorg) verplicht.
Nieuwsflitsen Zienswijze VOL Grotenhof gehonoreerd Onze zienswijze over de al herbouwde schuur van Grotenhof zijn gehonoreerd. Het betreft de hoogte van het gebouw.
Nieuwsflitsen Jaarvergadering: erepenning voor kantoor Driehuizen De erepenning 2013 werd uitgereikt aan de heren Paff en van der Klauw, bewoners van kantoorgebouw van Driehuizen. Er zijn nog originele details overgebleven. Een fraai staaltje van hergebruik van kantoor naar woonfunctie.
Nieuwsflitsen Lezing Jan Broekhuizen over de schuttersmaaltijd Een replica van het schilderij De Schuttersmaaltijd van Batholomeus van der Helst hang in het koetshuis van Keukenhof. In zijn verhaal kwamen regelmatig links met Lisse aan de orde.
Nieuwsflitsen Bruggen in Lisse, m.n. Lefeberbrug In 2011 nam Aad van Kampen het initiatief om alle oude bruggen in Lisse een naam te geven.  In december werd het voorstel voor de namen en naambordjes aangenomen in de gemeenteraad. Helaas kwam hij te overlijden. Hij heeft dus de realisatie niet meegemaakt.
Veld, A. in ’t Site op Facebook over Oud Lisse groot succes Eind januari 2013 is de facebook pagina Je bent Lisser als de lucht in gegaan. Het is een groot succes.
Pex, R.J. De ´verplaatsing´ van het gemeentehuis, 1848 (2) In 1848 vergadert de gemeenteraad niet meer in de Witte Zwaan, maar in het Oude Raadhuis, waar voorheen de Baljuw vergaderde en waar een gevangenis was. Het Oude Raadhuis werd in 1921 gesloopt. Hier kwam toen de ABN in de noordoosthoek van het Vierkant.
Boogerd, D. De naam van ‘Lis’ en ’t Vierkant’ Als reactie op het artikel over de naamgeving van Lisse wordt gemeld dat ’t Vierkant mogelijk plein zou kunnen betekenen. Analoog aan firkantet en square, dat beide plein betekent. Bij de Vuursteeglaan werd mogelijk vroeger vuil verbrandt. Zou Viersteeg vier haardsteden kunnen betekenen?
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Cornelis Wilhelm van der Mark Cornelis Wilhelm van der Mark is geboren op 7 september 1921 en overleden op 29 oktober 1992
Brouwer, L. J.W.A. Lefeber en Zwanendrift J.W.A. Lefeber begint in 1912 een eigen bollenkwekerij. Hij woonde in Riesenbeck op de hoek Heereweg en Laan van Rijckevorsel. Hij teelde bollen oa achter Riesenbeck en voor Zwanendrift. Hij koopt landgoed Riesenbeck in1909 van baron Heereman van Zuydtwijck van Dever.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (13) De periode rond 1831 wordt besproken. Gouda van der Teng en Hendrik Kramm, Simon de Graaff komen voorbij.
Wie weet raad Smederij Schuts In het Nieuwsblad van oktober 2012  wordt gevraagd waar het schilderij van smederij Schuts, gemaakt door Piet Horsman, gebleven is. Mevr. Schuts heeft het schilderij gekregen met gesloten beurs.
Wie weet raad Leendert Blok Leendert Blok was zoon van een dokter aan de Achterweg. Hij maakte rond 1930 al kleurenfoto’s in Lisse.
Wie weet raad Mevr. De Wilde Mevr. Rhams- de Wilde woonde vroeger aan de 1e Poellaan op het bollenbedrijf de Wilde. Wie heeft er informatie.
Wie weet raad Modelbouw station Lisse De heer W.M. Elzerman gaat een bouwmodel van het station Lisse volgens een bouwbestek uit 1904 maken.  Wie weet de kleuren van toen.