INHOUD NIEUWSBLAD Jaargang 13 nummer 3, juli 2014

Nieuwsflitsen Index boeken en nieuwsbladen Op de website van de VOL staat een nieuwe versie van de index op persoonsnamen en toponomienamen, gemaakt door Rob Pex.
Nieuwsflitsen Memorie major, archiveringsprogramma gemeente Lisse Dit programma van Pictura uit Heiloo wordt door de Gemeente Lisse en de VOL gebruikt om foto’s digitaal te ontsluiten. Het resultaat gaat Beeldbanklisse.nl heten.
Brouwer, L. Rooversbroekdijk, familie Duivenvoorden Uitgelegd wordt hoe de  dijken van de Rijn- of Ringsloot tussen de Poelpolder en de Rooversbroekpolder worden afgegraven en de weg in de Rijnsloot wordt aangelegd. Ook de molen van de Rooversbroekpolder wordt besproken.
Pex, R.J. De winkels van Tissing en zijn voorgangers (2), 1905-1938 Het oude winkelpand werd in 1911 gesloopt daar kwam magazijn de Zon voor in de plaats gehuurd door Egbert Tissing. In 1920 wordt hij eigenaar. In 1938 verscheen aan de rechterkant een nieuw gedeelte.
Lisses kwartiertje Lisses kwartiertje: Cornelis van Waveren Cornelis van Waveren was geboren op 17 maart 1897 en overleden op 17 september 1973, beide in Lisse. Hij was bankemployé.
Bemelman, L. Van Waveren, koopman in brandstoffen Pieter van Waveren (1799-1885) werd marktschipper en koopman. Hij werd handelaar in brandstoffen. Zijn zoon Cornelis nam dit over. Zijn opslagplaats lag aan de Grachtweg waar nu de ingang van de 1e havendwarsstraat is. In 1964 ging WAVO naar de Nassaustraat.
Boogerd, D. Raadselen rond Abraham Rademaker De bekende tekenaar Abraham Rademaker is in 1677 in Lisse geboren waarschijnlijk in 1734 in de Haarlemse duinen vermoord, omdat men dacht dat hij een katholieke moordenaar. dat was vreemd, want hij was dan wel gedoopt, maar niet prakkiserend. Hij is gegraven in de Weeskerk in zonder dat iemand daar voor heeft. betaald. Dit ondanks het feit, dat zijn vrouw niet onbemiddeld werd achtergelaten.
Tang, A. van der Familiegeschiedenis (17) Elisabeth van der Linden ging met Dirk van der Tang mee naar Lisse. Haar kinderen uit haar eerste huwelijk Hariëtte en George Haselbach worden beschreven.
Groen, N. Naamgeving Akervoordelaan nog niet eenduidig Akervoort wordt voor het eerst genoemd in de 13e eeuw en geschreven als Acghenvort en Agghenvort, waarbij agghen ontstaan is uit acghen. Vort betekende oorspronkelijk ‘doorgang’. De betekenis van Akervoorde kan ‘de doorgang door het water’, ‘de doorgang van de heer Acgh’ of ‘de doorgang door de beek Acghen’ zijn.
Reacties Lezing A. M. Cammenga Mevr. Boonstra- Meijer uit Edam reageerde op de lezing van Anne Cammenga. Zij vertelt over haar herinneringen aan de 2e Wereldoorlog.
Wie weet raad Het planten van de Bernardboom Paul Wolvers heeft een mooie foto van het planten van de Bernardboom uit 1937 gegeven.
Wie weet raad Lisses kwartiertje: Johanna Maria Schrama Mevrouw Walenkamp-Schrama vertelt naar aanleiding van het Lisses kwartiertje een en ander over de familie Schrama. Zij verhaalt over de woningen Heereweg 86 tot 90.