Inhoud Nieuwsblad Jaargang 14 nummer 3, juli 2015

Wie weet raad? Foto van het Hofje van Six Wie staan er op de foto bij het Hofje van Six?
Wie weet raad? Toiletgebouw Het originele toiletgebouw in zwartwit van artikel Manneke Pis.
Nieuwsflitsen Resolutieboek gemeente Lisse Arie de Koning heeft de resolutieboeken van 1681 tot 1993 getranscribeerd
Nieuwsflitsen 40 jaar Tour de Lisse Dit jaar wordt de 40ste Tour de Lisse. Cees Langeveld schrijft een boek over Tour de Lisse.
Nieuwsflitsen Index Rob Pex heeft zijn index met personen uit boeken ove Lisse weer uitgebreid.
Nieuwsflitsen Bestuurswisseling Wim Bosch en Frits Treffers hebben afscheid genomen als bestuurslid. Eric Prince en Helmi Beijsens werden benoemd als nieuwe leden.
Nieuwsflitsen Beroep tegen omgevingsvergunning Kanaalstraat 33/van der Veldstraat 2 De VOL heeft op 24 maart 2015 beroep aangetekend tegen het vaststellen van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning van Kanaalstraat 33. De gemeente heeft onvoldoende rekenng gehouden met de nieuwe MOBO wet.
Nieuwsflitsen Voorgenomen bezuiniging op monumentenzorg in Lisse De VOL is tegen het voornemen om de bijdragen aan eigenaren van monumenten te schrappen. Daarmee is  de monumentenzorg vrijwel verdwenen.
Nieuwsflitsen Excursie naar Museum Dorestad Een groep vrijwilligers van de VOL is op excursie geweest naar museum Dorestad. Zij werden rondgeleid door Luit van der Tuuk.
Nieuwsflitsen Museum de Zwarte Tulp heropend Na 9 maanden verbouwing en herinrichting is museum De Zwarte Tulp heropend. Het programma voor de toekomst wordt vermeldt.
Brouwer, L. Poelpolder: wonen in de Leeuwerikstraat Ina van Leeuwen  verhaalt over de afgelopen 50 jaar over het wel en wee van Poelpolder.
Bemelman, L. Een plankje van 100 jaar geleden Heereweg 115 werd verbouwd. Op zolder werd een plankje met tekst gevonden geschreven door Jac. Van Biezen en Andries Mastenbroek. Laura onderzocht de familierelaties van hen en de bewoningsgeschiedenis van Heereweg 115.
Lisser kwartiertje Lisser kwartiertje Pieter Johannes Segers Pieter Johannes Segers is geboren op 25 oktober 1898 en overleden op 14 mei 1883.
Bemelman, L. Gerrit Segers: van tuinbaas tot bloembollenkweker Gerrit Segers wordt in 1847 tuinbaas op Keukenhof. Later wordt hij bollenkweker. Zijn geschiedenis en zijn geloof worden besproken.
Tang, A. van der Familiregeschiedenis (20) Jan Hovink heeft veel negentiende-eeuwse portretfoto’s. Mensen op de foto’s worden beschreven.
Koning, A. de De omwenteling De bevrijding van de Fransen in 1913 wordt beschreven naar aanleiding van een dagboek van Cornels van der Zaal. De Prins van Oranje kwam ook nog langs
Boogerd, D. Manneke Pis van Lis Diverse urinoirs in Lisse komen aan de orde. Een tegenover De Witte Zwaan. Een aan de Haven bij de Hobaho en op ’t Vierkant.