Inhoud Nieuwsblad Jaargang 15 nummer 3, juli 2016

 

Nieuwsflitsen Hofje van Six blijft toch bestaan Hofje van Six blijft toch bestaan
Nieuwsflitsen Bijzonder archief van Vreeburg De VOL heeft het oude archief van de familie Vreeburg gekregen. Dit gaat tot de 18e eeuw terug.
nieuwsflitsen Burgerinitiatief Openbare School De actiegroep ‘Het Heemskerkplein moet blijven’ heeft een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lisse. Een financieel plan en een beheersplan wordt gemaakt.
nieuwsflitsen Resolutieboeken In het archief van de gemeente Lisse zijn 8 resolutieboeken aanwezig. Ze beslaan de periode 1681 tot 1793. Arie de Koning heeft nu alle resolutieboeken getranscribeerd. Er zijn 8 ingebonden boeken ter inzage. Er is ook een digitale versie, waar gericht gezocht kan worden op bepaalde onderwerpen.
nieuwsflitsen Index op persoons- en topografische namen uitgebreid Onder publicaties/index heeft Rob Pex vele boeken geïndexeerd op personen, die er in voorkomen. Daardoor is heel veel terug te zoeken.
nieuwsflitsen Veel belangstelling op VOL avond over HOBAHO Joop Zwetsloot en Piet Goemans vertelden op een lezing van de VOL over de geschiedenis van de HOBAHO,die in 1921 begon.
Pex, R.J. Uit de politierapporten: Oudejaarsdag 1847 Rob Pex vertelt over de diefstal van een konijn. Deze was voor de verkoop bestemd. Getuigen worden gehoord.
Bemelman, L. Beijsens, bakker en kapper Het Lisser kwartiertje begint bij Antonie Beijsens, geboren in 1825. Hij was onderwijzer. De genealogie en andere wetenswaardigheden worden beschreven.
Lisser Kwartiertje Lisser kwartiertje van F.J.A. Beijsens Het Lisser kwartiertje gaat over Franciscus Johannes Beijsens en Cornelia Johanna van der Vlugt.
Koning, A. De Conscriptie Napoleon voerde in 1810 de algemene dienstplicht in om tegen de russen te vechten. Alle  jongemannen geboren in 1788 in oa Lisse moesten zich melden. Er waren uitzonderingen. Lisse moest 17 manschappen leveren. Zij moesten zich in de Witte Zwaan inschrijven. Namen en omstandigheden van de Lissese rekruten worden beschreven.
Bemelman, L. Plankjes op Dubbelhoven Bij de verbouwing van Dubbelhoven werden enkele plankjes met tekst en namen gevonden. De plankjes waren uit 1993 met een verwijzing naar een plankje uit 1881.
Wie weet raad Wie zijn de dames bij Vroomen, locatie de Wolf Wie zijn de bollenpelsters op een foto van boerderij de Wolf
Floorijp, D. De waert en zijn gasten In 1589 zijn ze vertrokken. Jacob Heemskerck is uitbater van de herberg Aan het kerkhof. Later heette de herberg Het wapen van Lisse. Diverse wetenswaardigheden worden besproken.
Boogerd, D. Reacties op het Rottenest Alle namen van personen op een foto worden genoemd. De ingang naar de 5 huisjes was achter de slagerij. Om er te komen moest soms door het bloed worden gelopen, dat uit de slagerij de straat op liep.